Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1B technik energetyk
Nazwa oddziału

 1B technik energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK ENERGETYK
…to UNIWERSALNY ZAWÓD TECHNICZNY, gdyż absolwent tego kierunku, to specjalista poruszający się w trzech dochodowych branżach: elektroenergetycznej, ciepłownictwie oraz energetyce odnawialnej (wiatrowej, solarnej, geotermalnej, wodnej).

To również zawód przyszłości, bowiem rozwój gospodarki wymusza ciągły rozwój i modernizację sektora energetycznego zatrudniającego specjalistów średniego szczebla – techników energetyków.
Technik energetyk zajmuje się:
- obsługą maszyn i urządzeń oraz nadzorem procesów wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
- nadzorem i eksploatacją maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
- zakłady wytwarzające, przetwarzające i dystrybuujące energię (zakłady energetyczne, elektrownie i ciepłownie,
- budownictwo i przemysł na stanowiskach mistrzów, technologów, techników do spraw pomiarów, konserwatorów urządzeń technicznych,
- własna działalność gospodarcza

Ukończenie kształcenia na poziomie technikum daje możliwość dalszego rozwoju na uczelni wyższej technicznej pozwalającej zdobyć tytuł naukowy inżyniera energetyka.

PATRONAT PGE Dystrybucja S.A oddział Zamość
Od 2018 roku PGE Dystrybucja S.A oddział Zamość objęła patronat nad klasą o profilu Technik energetyk. Wiąże się to ze współpracą w zakresie odbywania przez uczniów praktyk oraz płatnych staży w obiektach firmy. Również część zajęć specjalistycznych prowadzona będzie przez pracowników PGE. Po ukończeniu szkoły wyróżniający się uczniowie otrzymają gwarancję zatrudnienia w lokalnych oddziałach PGE.

JEŻELI:
- chcesz mieć fajną, stabilną i ciekawą pracę,
- chcesz mieć dobre zarobki,
- lubisz wyzwania i myślisz niestandardowo,
- czujesz się dobrze w zagadnieniach technicznych,
- wolisz matematykę niż język polski,
- nie wiesz czy chcesz być elektrykiem czy mechanikiem,
- jesteś ciekawy skąd się bierze energia.

WYBIERZ MĄDRZE
ZOSTAŃ TECHNIKIEM ENERGETYKIEM!!!