Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1A technik-elektronik
Nazwa oddziału

 1A technik-elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK ELEKTRONIK - INNOWACYJNY ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
To z pewnością zawód przyszłości, ponieważ elektronika ma coraz większe zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia i brakuje na rynku specjalistów z tej branży. Obecnie ten zawód znajduje się w grupie najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w branży elektryczno-elektronicznej.
Główne dziedziny tego przyszłościowego kierunku to: elektronika, informatyka oraz elektryka, stąd pewność znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy, dostosowanej do zainteresowań.
Ukończenie specjalizacji i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie dające możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach wykorzystujących i serwisujących elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt.

Technik elektronik to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość prowadzenia między innymi własnej działalności usługowo-gospodarczej z różnych dziedzin przemysłu, począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych poprzez naprawy sprzętu RTV i AGD, diagnostykę komputerową pojazdów samochodowych, naprawy sprzętu komputerowego aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych. Wykwalifikowana kadra techników elektroników zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych. Są też odpowiedzialni za kontrolę nad pracą urządzeń i systemów elektronicznych w różnych gałęziach przemysłu.
Innowacyjność to podstawa nowoczesnych firm, w których umiejętności z zakresu elektroniki są niezbędne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
1) zakłady przemysłowe - przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
2) serwisy sprzętu elektronicznego i AGD;
3) firmy instalujące systemy i sprzęt elektroniczny (instalacje TV kablowej, systemy monitoringu, systemy nagłaśniania itp.);
4) placówkach handlowych;
5) warsztatach zajmujących się elektroniką samochodową;
6) prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie tego kierunku oprócz wiedzy z zakresu budowy, działania i montażu układów oraz urządzeń elektronicznych zdobywają również wiedzę dotyczącą programowania mikrokomputerów jednoukładowych w języku asemblera i języku C. W naszym kraju dzięki lokalizacji firm z branży elektronicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę elektroników. Duże zapotrzebowanie na techników elektroników odnotowuje się również w krajach Europy Zachodniej.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe.

Zdobyta wiedza będzie stanowić solidną podbudowę do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych.