Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu - 1 K elektromechanik
Nazwa oddziału

 1 K elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

ELEKTROMECHANIK
...SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
-obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego,

Uczeń potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności podczas egzaminu z kwalifikacji:
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:
- monter maszyn i urządzeń elektrycznych,
- pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
- pracownik serwisu urządzeń dźwigowych,
- monter silników elektrycznych,
- diagnostyk urządzeń elektrycznych,
- monter instalacji elektrycznych,
- monter sieci elektroenergetycznych,

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
- zakłady przemysłowe,
- zakłady energetyczne,
- serwisy elektronarzędzi,
- zakłady usługowe naprawiające silniki elektryczne,
- przemysł maszynowy,
- budowy sieci energetycznych,
- zakłady diagnostyki maszyn elektrycznych.

PONADTO:
- tylko 3 lata nauki,
- nacisk na zajęcia praktyczne, mała ilość zajęć ogólnokształcących,
- płatne praktyki w renomowanych firmach,
- łączenie pracy z nauką,
- szybka niezależność finansowa,
- szybki start w życie zawodowe,
- język obcy zawodowy,
- możliwość dalszej edukacji i przystąpienia do matury.