Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu - 1 J elektryk
Nazwa oddziału

 1 J elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

ELEKTRYK
...PEWNY, DOBRZE PŁATNY FACH
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Uczeń potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności podczas egzaminu z kwalifikacji:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu
- elektroinstalator,
- elektryk budowlany,
- pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
- pracownik serwisu urządzeń dźwigowych,
- monter instalacji elektrycznych,
- monter sieci elektroenergetycznych,
- monter automatyki przemysłowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
- zakłady wykonawstwa elektrycznego,
- zakłady przemysłowe,
- zakłady produkcyjne w branży elektrycznej
- zakłady energetyczne,
- zakłady usługowe,
- przemysł maszynowy,
- własna działalność usługowa.

PONADTO:
- tylko 3 lata nauki,
- nacisk na zajęcia praktyczne, mała ilość zajęć ogólnokształcących,
- płatne praktyki w renomowanych firmach,
- łączenie pracy z nauką,
- szybka niezależność finansowa,
- szybki start w życie zawodowe,
- język obcy zawodowy,
- możliwość dalszej edukacji i przystąpienia do matury.