Zamość
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - I S medyczno-sportowa
Nazwa oddziału

 I S medyczno-sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa umożliwia uczniom zdobycie umiejętności i doświadczenia sportowego oraz wszechstronnej wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia człowieka. Dysponujemy nowoczesnymi salami gimnastycznymi, siłownią, salą sportów walki i salą korekcyjną. Posiadamy również boisko trawiaste oraz możliwość korzystania z krytej pływalni.
Nauka biologii, chemii, fizyki oraz wychowania fizycznego w zakresie rozszerzonym daje dobre podstawy do podjęcia studiów na medycynie, farmacji, weterynarii, analityce medycznej, biotechnologii, pielęgniarstwie, fizjoterapii, ogrodnictwie, ekologii, leśnictwie, zootechnologii, a także na Akademii Wychowania Fizycznego.
Klasa jest przeznaczona także dla uczniów, którzy chcą zdawać egzaminy do służb mundurowych: wojskowych, policyjnych oraz do straży pożarnej.

Zapraszamy młodzież, która jest sprawna fizycznie i wykazuje wolę uprawiania sportu. Stwarzamy taki system szkolenia, aby intensywne treningi i rozwój talentu sportowego szedł w parze z systematyczną nauką. Klasa sportowa przygotuje uczniów zarówno do dalszych etapów nauki, jak i w profesjonalny sposób rozwija zainteresowania
sportowe.

Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, szkoła zapewnia:
- szkolenie sportowe ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą,
- codzienne zajęcia sportowe,
- zdobycie wiedzy gwarantującej przygotowanie do matury,
- możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w kołach zainteresowań,
- konsultacje nauczycieli ze wszystkich przedmiotów.

Absolwenci klasy sportowej IV LO w Zamościu będą przygotowani pod względem sprawnościowym do podjęcia nauki na Akademii Wychowania Fizycznego – kierunki: wychowanie fizyczne, trenerskie, instruktorskie, turystyka czy
fizjoterapia. Z powodzeniem mogą kontynuować naukę we wszelkiego rodzaju szkołach służb mundurowych (wojskowych, policyjnych, straży pożarnej itp.), a także rozwijać profesjonalnie karierę sportową. Szkoła gwarantuje także dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, tym samym dając możliwość wyboru absolwentom każdej innej uczelni wyższej.