Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - R - rolnik
Nazwa oddziału

 R - rolnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

- prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej  i zwierzęcej;

- prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

- obliczenie opłacalności produkcji rolniczej.

Uczeń  kształcący się w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej otrzyma świadectwo i kwalifikacje niezbędne do korzystania ze środków UE.

Po uzupełnieniu wykształcenia ogólnego absolwent może przystąpić do matury i po jej zdaniu ubiegać się uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim lub przyjęcie na wybraną przez siebie wyższą uczelnię.

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne. Nauka trwa 3 lata.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Uczniowie chętni mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i zdobycia kwalifikacji operatora wózka widłowego oraz operatora kombajnów.

Absolwent szkoły może uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje rolnicze po zdaniu egzaminu z kwalifikacji: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.