Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych
z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń
i narzędzi rolniczych.

W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu
i montażu pojazdów i maszyn, urządzeń i narzędzi, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi).

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne. Nauka trwa 3 lata.

  • Eksploatacja maszyn rolniczych- zajęcia praktyczne

Zajęcia indywidualne z uczniem - nauka jazdy (w zakresie kategorii T i B) zgodnie z odrębnymi przepisami oraz nauka pracy maszynami w wymiarze 6 godzin z uwzględnieniem pracy kombajnem zbożowym.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie).