Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

·        - ocena jakości żywienia oraz jej przechowywanie;

·        - sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

·        - planowania i oceny żywienia;

·        - organizowanie produkcji gastronomicznej;

·        - planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Nauka trwa 5 lat.

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych realizowane będą przedmioty  ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz dwa przedmioty poszerzające wiedzę zawodową:

  dietetyka;

• estetyka w gastronomii.

 

     W  zakresie rozszerzonym przedmiotem będzie:

biologia.

 

Przedmioty punktowane:

·         - J. polski;

·         - Matematyka;

·        -  Biologia;

·         - J. angielski.

Uczeń technikum żywienia i usług gastronomicznych w trakcie nauki zdaje egzaminy

z następujących kwalifikacji:

HTG.02Przygotowanie i wydawanie dań;
HTG.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.