Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - TW - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 TW - technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik weterynarii należy do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w:

- przychodniach i lecznicach dla zwierząt;
- laboratoriach weterynaryjnych;
- ogrodach zoologicznych, schroniskach;
- fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt;
- ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego;
- organach Inspekcji Weterynaryjnej;
- może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych.


Nauka trwa 5 lat.

   W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

   Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach
związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie
usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć
pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji
wybranych gatunków zwierząt
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności
pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym
badaniu mięsa
- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).


W zawodzie technik weterynarii realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz dwa przedmioty poszerzające wiedzę zawodową:


  - pierwsza pomoc weterynaryjna;

  - pediatria i geriatria weterynaryjna.


Przedmioty rozszerzone:
- biologia;
- chemia.

   Przedmioty punktowane:

- j. polski;

- matematyka;

- biologia;
- chemia.

Kształcenie praktyczne i teoretyczne odbywa się w szkole, obejmuje również praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mają możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kategorii T bez opłat.


    Uczeń Technikum weterynarii w trakcie nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.