Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - TA - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 TA - technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni. Zajmuje się aranżacją ogrodów przydomowych oraz zielonych przestrzeni w miastach i w terenach otwartych, może też produkować materiał roślinny, czy dekorować roślinnością wnętrza.

 Nauka trwa 5 lat.

      Absolwent tego kierunku kształcenia przygotowany jest do:

 • podjęcia własnej działalności gospodarczej, realizując i pielęgnując tereny zieloni wokół budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej;
 • pracy w jednostkach opracowujących projekty zieleni, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
  w szkółkach roślin ozdobnych lub jako florysta.  

   W zawodzie technik architektury krajobrazu realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz dwa przedmioty poszerzające wiedzę zawodową:

 •    florystyka;
 •    architektura wnętrz.

W  zakresie rozszerzonym przedmiotem będzie:

 • biologia.

Kształcenie praktyczne obejmuje: pracownie i zajęcia i praktykę zawodową
w wymiarze 4 tygodni w cyklu nauczania. Praktyki zawodowe organizowane są w biurach projektowych, firmach zakładających ogrody, szkółkach oferujących usługi projektowania terenów zieleni.

Szkoła przygotowuje również ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym
z przyczepą.

Przedmioty punktowane:

·        - J. polski;

·        - Matematyka;

·        -  Biologia;

·        -  Geografia.

Uczeń technikum architektury krajobrazu w trakcie trwania nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.