Zamość
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - LP - profil policyjny
Nazwa oddziału

 LP - profil policyjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

   Klasa policyjna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w Policji. Nauka trwa 4 lata. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas testów rekrutacyjnych. W programie uwzględniono  wiadomości  z zakresu historii i organizacji policji, etyki policyjnej, zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, prawa karnego oraz postępowania dochodzeniowego. Młodzież zapozna się   z przykładowymi testami psychologicznymi.    

    Na zajęciach wychowania fizycznego będą dodatkowo realizowane treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. W celu  gruntownego przygotowania młodzieży organizowane będą obozy szkoleniowe. Uczniowie klasy policyjnej będą uczestniczyć w zawodach sportowych oraz zawodach z zakresu obronności.

  Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych absolwenci klas policyjnych otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Policji. Komenda Miejska Policji w Zamościu umożliwi uczniom zapoznanie się z laboratoriami kryminalnymi,  tajnikami daktyloskopii jak również nauczy musztry.

   Klasa będzie realizowała przedmioty uzupełniające:

- podstawy szkolenia policyjnego;

- edukację obywatelską.

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po pierwszej klasie:

- geografia;

- wiedza o społeczeństwie.

  Kryteria przyjęcia uwzględniają punkty uzyskane z następujących przedmiotów:
- geografia;
- informatyka;
- wiedza o społeczeństwie.

    Języki obce:

- j. angielski;

- j. niemiecki lub j. rosyjski.*

* w przypadku wyboru j. niemieckiego i j. rosyjskiego decyduje większość klasy.

    Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury możesz:

- aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w Policji oraz innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny a także w    

   firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia;

- aplikować do Wyższej Szkoły Policji;

- aplikować do dowolnej uczelni wyższej.
    W szkole znajduje się odpowiednia baza oraz wyposażenie np.:

- hala sportowa,

- siłownia,

- strzelnica na broń pneumatyczną,

- strzelnica multimedialna

- schron.