Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Fp - europejska
Nazwa oddziału

 Fp - europejska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Profil tej klasy (rozszerzenie przedmiotów geografia i wos) będzie odpowiedni dla uczniów interesujących się zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi na Ziemi, a także dla tych, którzy chcą poznać i zrozumieć procesy społeczno- gospodarcze 
zachodzące we współczesnym świecie. 
Oferta klasy skierowana jest do uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczeń wykorzysta podczas egzaminu maturalnego, a następnie kontynuując naukę na studiach.
Klasa europejska przygotuje ucznia do studiów ekonomicznych, przyrodniczych, inżynierskich (np. turystyka, geologia, geografia i geodezja, europeistyka, politologia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna i inne. 
Ponadto, uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Są to między innymi: Przedmiotowa Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, 
Geoplaneta, Konkursy Wiedzy o Regionie i inne. 
Uczniowie uczestniczą w konferencjach i warsztatach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w regionie.