Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Dp - humanistyczna
Nazwa oddziału

 Dp - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

Opis

Program nauczania tej klasy został stworzony z myślą o humanistach (zakres rozszerzony języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie), którzy swoją przyszłość wiążą z takimi kierunkami studiów jak: dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia, politologia, filologia polska, kulturoznawstwo, filozofia.
Poza profesjonalnym przygotowaniem do matury i studiów młodzież uczęszczająca do klasy humanistyczno – dziennikarskiej może rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach muzealnych, lekcjach przeprowadzanych przez pracowników wyższych uczelni, zajęciach koła teatralnego, koła polonistycznego, „Dyskusyjnego Klubu Czytelniczego” oraz biorąc udział w konkursach  przedmiotowych, między innymi w Olimpiadzie Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie,
w „Zamojskim Dyktandzie”, Zamojskim Przeglądzie „Reportaż”, Festiwalu Herbertowskim, w konkursie „Rodzinna historia”.
Proponujemy też włączenie się w realizację projektów edukacyjnych „Filmoteka szkolna. Akcja!”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Literacka Zamojszczyzna”. Uczniom tego profilu oferujemy dodatkowo możliwość współpracy z Gazetą Akademicką „Skafander”, a także skorzystania z bogatej oferty kulturalnej proponowanej przez Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i teatry z całej Polski.