Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Cp - językowa
Nazwa oddziału

 Cp - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Drugi język obcy nowożytny

Opis

Profil adresowany jest do młodzieży szczególnie  zainteresowanej nauką języków obcych. Wybór klasy językowej daje uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności
lingwistycznych na poziomie rozszerzonym zarówno z języka angielskiego jak i drugiego
języka obcego.
Nauka w klasie o tym profilu pozwoli nie tylko przygotować się do matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym, ale również zapewni uczniom możliwość podjęcia dalszych studiów na uczelniach zagranicznych.
Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia
uniwersyteckie na kierunkach takich jak: filologia angielska, amerykanistyka, iberystyka, filologie skandynawskie, filologia germańska, filologia słowiańska, filologia romańska, europeistyka.
Oprócz profesjonalnego przygotowania do matury i studiów na zajęciach lekcyjnych,
zapewniamy uczniom możliwość rozwijania umiejętności językowych w ramach licznych
zajęć dodatkowych. W szkole cyklicznie odbywają się warsztaty językowo-kulturowe
AIESEC, podczas których gościmy anglojęzycznych studentów z całego świata. Realizujemy także projekty i wymiany międzynarodowe. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów, biorąc udział w olimpiadach językowych, licznych konkursach międzyszkolnych i szkolnych np.: English Scrabble, Konkurs Literacki "Edgar", Poliglota Roku, An der KUL ist Deutch Cool oraz cyklicznych imprezach językowych, takich jak Dni Języków Obcych czy Zamojskie Dni Frankofonii.