Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Bp - medyczna
Nazwa oddziału

 Bp - medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Jest to klasa, której program nauczania daje możliwość realizowania materiału z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Jest to więc dobra propozycja, które pragną rozwijać swoje zainteresowanie oraz pasje 
związane z biologią i chemią.
Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia uniwersyteckie na takich kierunkach jak: biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, 
ratownictwo medyczne, kosmetologia, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, biochemia, bioinżynieria, psychologia, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne itp.
Poza profesjonalnym przygotowaniem do matury i studiów, młodzież uczęszczająca do klasy biologiczno – chemicznej ma możliwość korzystania z dodatkowych zajęć w ramach współpracy z uczelniami wyższymi min. Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym, UMCS oraz KUL w Lublinie. Uczniowie mają szansę poszerzać swoją wiedzę i wzbogacać osobowość biorąc udział w działaniach Szkolnego Koła PCK, realizacji Ogólnopolskich Programów Profilaktycznych, przygotowywaniu 
konferencji i projektów dotyczących zdrowego stylu życia. Młodzież ma również możliwość osiągania sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych np.:Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Biologiczna , Wojewódzki Konkurs Wiedzy Genetycznej, Wojewódzki Konkurs Biochemiczny.
Absolwenci tego profilu mają możliwość rozwijania swojej przedsiębiorczości i zdolności zespołowego działania.