Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - Ap - matematyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 Ap - matematyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Gdyby dziś Albert Einstein powtórzył swą myśl – 
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, skierowałby ją najpewniej do uczniów klas matematyczno-fizycznych. Bez wątpienia poznacie na lekcjach funkcje liniowe, kwadratowe, wielomiany i ciągi, funkcje wykładnicze i logarytmiczne oraz funkcje 
trygonometryczne… Poznacie możliwości kalkulatora naukowego, graficznego i programu Geogebra… Odkryjecie tajniki geometrii euklidesowej i nieeuklidesowej
- w efekcie wystartujecie z powodzeniem w konkursach matematycznym.
Będziecie też mogli zapytać o fraktale, które mają nietrywialną strukturę w każdej skali, jak i o zero trywialne... Wreszcie będziecie mogli dociekać, co łączy Cypriana Norwida, Juliana Tuwima czy Wisławę Szymborską z matematyką… 
Klasa ta przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych: architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, fizyka, geodezja, informatyka, inżynieria, logistyka, matematyka, mechanika, robotyka, 
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Oferujemy dodatkowe zajęcia: kółka zainteresowań ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych, Rok Zerowy na AGH dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.