Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nazwa oddziału

 1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Klasa jest propozycją skierowaną do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych (matematyka i fizyka) oraz rozwijaniem pasji związanych z programowaniem. 

Uczniowie będą mieć również możliwość nauki języka angielskiego w zakresie rozszerzonym  oraz uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z robotyki.

Absolwenci klasy matematyczno – informatycznej to przyszli studenci takich kierunków jak:  matematyka, matematyka stosowana, fizyka, informatyka, mechatronika, telekomunikacja, architektura, budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria, mechanika, elektrotechnika, akustyka, astronomia,  bioinformatyka i inne.