Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa  jest propozycją skierowaną do uczniów zainteresowanych ekonomią i jej rozwojem, pragnących posiąść umiejętności poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych.

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Będą mieli również możliwość nauki języka angielskiego w zakresie rozszerzonym.

Klasa będzie mogła realizować dodatkowe zajęcia z matematyki w ramach projektu Rok Zerowy AGH.

Absolwenci klasy matematyczno – ekonomicznej to przyszli studenci studiów ekonomiczno – biznesowych (ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, marketing i zarządzanie) oraz takich kierunków jak matematyka, geografia, gospodarka przestrzenna, polityka społeczna, geodezja i kartografia, geologia, logistyka transportu, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe.