Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS
Nazwa oddziału

 1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa jest propozycją skierowaną do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne i dziennikarskie.

Patronat nad klasą prawniczo – dziennikarską objął Instytut Historii UMCS, co umożliwi uczniom uczestniczenie w wykładach profesorów akademickich i imprezach naukowych. Uczniowie klasy prawniczo – dziennikarskiej, dzięki współpracy z sądem, będą mieli możliwość uczestniczenia w obserwacji rozpraw karnych i cywilnych oraz uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi nauki i kultury.

Pasjonaci wiedzy o społeczeństwie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach koła zainteresowań przygotowującego do matury, olimpiad i konkursów.

Dzięki warsztatom dziennikarskim uczniowie będą mogli zgłębić tajniki pracy dziennikarza, uczestniczyć w spotkaniach autorskich, prowadzić gazetkę szkolną i bloga, nagrywać własne materiały z przeznaczeniem dla mediów lokalnych.

Absolwenci klasy prawniczo – dziennikarskiej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo, europeistyka, filologia polska, filologie obcojęzyczne, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.