Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA
Nazwa oddziału

 1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

KLASA 1B

 

MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA
Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej
Rok zerowy
AGH(matematyka, geografia)

 

MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA / LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA


Znajomość języków jest bramą do wiedzy. (Roger Bacon)

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. (Galileusz)

 

przedmioty rozszerzone – matematyka lub język angielski*, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego i drugiego języka obcego

języki obce - kontynuacja: język angielski

        drugi język do wyboru*: język francuski, język niemiecki

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

*matematyka na poziomie rozszerzonym lub język angielski na poziomie rozszerzonym do wyboru przez ucznia

W ramach profilu oferujemy:

- treści programowe z matematyki lub języka angielskiego i geografii realizowane na poziomie rozszerzonym i tym samym pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów,

- dodatkowa godzina języka angielskiego dla uczniów realizujących rozszerzoną matematykę,

-    dodatkowa godzina drugiego języka obcego,

- przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki, języków obcych oraz geografii,

-  wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez kadrę UMCS, SGH,

-  spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników uczelni    

-    wyższych,

-    zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

-    przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych,

pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,

-  nabycie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w warunkach gospodarki rynkowej.

Powinieneś znaleźć się w tej klasie, jeżeli:

  • interesujesz się matematyką, geografią, językami obcymi
  • odkryłeś w sobie gen przedsiębiorczości,
  • masz szerokie zainteresowania, wykraczające poza typowe ramy nauk ścisłych/humanistycznych,

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, geografia, filologia angielska, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, inne kierunki politechniczne, inżynieria i analiza danych, archeologia, studia w Szkole Głównej Handlowej, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, robotyka
i automatyka.

Osiągnięcia:

Uczniowie klas o tym profilu zostają laureatami i finalistami  ogólnopolskiej Olimpiady

O Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej z matematyki, geografii, Olimpiady Geograficznej, konkursu organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej, konkursu matematycznego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Potyczek Matematycznych pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, różnorodnych konkursów językowych.

Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!