Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
Nazwa oddziału

 1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

KLASA 1A

 

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
Rok zerowy AGH ( matematyka, fizyka)
Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, przynosi szkodę całej nauce ,ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie   może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata…
(Roger Bacon)

przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka,
dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, robotyka

języki obce - kontynuacja: język angielski

                       drugi język do wyboru*: język rosyjski, język hiszpański

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

 

W ramach profilu oferujemy:

- treści programowe z matematyki i fizyki realizowane na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe zajęcia z informatyki,

- przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki ,fizyki i informatyki,

- praktyczne ćwiczenia z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki - Spotkania z fizyką,

- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez kadrę UMCS,

-spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników uczelni wyższych,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

- zajęcia Rok zerowy AGH z matematyki i fizyki,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych, w tym z projektowania, modelowania i programowania układów robotów (innowacja LEGO MINDSTORMS EDUCATION),

- przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych.

Powinieneś znaleźć się w tej klasie, jeżeli:

·   lubisz matematykę , fizykę, informatykę,

·   fascynuje cię świat robotów,

·   wiążesz swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi lub kierunkami ścisłymi na uniwersytetach.

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, fizyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, transport, inne kierunki politechniczne, ekonomia, studia w Szkole Głównej Handlowej, informatyka, neuroinformatyka, automatyka i robotyka.

Osiągnięcia:

Uczniowie klas o tym profilu zostają laureatami i finalistami Olimpiady Fizycznej, ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej z matematyki i fizyki, konkursu organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej, konkursu matematycznego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Potyczek Matematycznych pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, od lat osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i podejmują dalszą naukę na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju.

 

Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!