Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I G stolarz
Nazwa oddziału

 I G stolarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Opis

Kształcąc się w zawodzie STOLARZ zdobędziesz wiedzę, jak z drewna wykonać elementy budowlane, meble i przedmioty codziennego użytku, poznasz zasady ich konserwacji. Nauczysz się posługiwać narzędziami do obróbki drewna. Nauczysz się wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy to: wycinanie elementów drewnianych, łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek, szlifowanie, heblowanie, frezowanie, oklejanie mebli, lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych, montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw. Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach. 
W dniu 12 marca 2014 roku nasza szkoła podpisała Umowę Patronacką z firmą Interkres Sp. j. S.Smyk i Z. Mazurek, wchodzącą w skład Fundacji Na Rzecz Klastra Meblarskiego Polski Wschodniej w celu utworzenia klasy patronackiej w zawodach stolarz i tapicer. Zgodnie z umową stolarze i tapicerzy na praktyczną naukę zawodu będą uczęszczali do Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu, ale patronat nad klasą obejmie firma Interkres, która umożliwi uczniom zrealizowanie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i pomoże w organizacji wycieczek przedmiotowych.Najlepsi, najzdolniejsi i ci, którzy wykażą się szczególnymi uzdolnieniami mogą znaleźć zatrudnienie u tych właśnie przedsiębiorców.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
DRM.04. - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.