Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I F betoniarz-zbrojarz
Nazwa oddziału

 I F betoniarz-zbrojarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Opis

Podejmując naukę w zawodzie BETONIARZ-ZBROJARZ zdobędziesz wiedzę, jak przygotować, montować, transportować, magazynować zbrojenia oraz wykonać elementy konstrukcji betonowych i żelbetonowych. Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy-zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych, obsługa oraz eksploatacja maszyn zbrojarskich, tłoczenie betonu, sprężanie go, nanoszenie na powierzchnię i obróbka zarówno ręczna, jak i za pomocą maszyn. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Betoniarza-zbrojarza powinna cechować sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Betoniarz-zbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole. Betoniarz-zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali, lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracy betoniarza-zbrojarza często towarzyszy hałas. Absolwenci znajdą pracę w budownictwie i przedsiębiorczości, w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykatów oraz wytwórniach mieszanki betonowej, w zakładach produkcji zbrojenia. 
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
BUD.01. - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.