Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I E murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 I E murarz-tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Opis

MURARZ-TYNKARZ to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywaniem remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywaniem napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Oprócz ścian murarz- tynkarz może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.Kształcąc się w zawodzie murarz-tynkarz uzyskasz tytuł robotnika wykwalifikowanego. Będziesz mógł poszukać zatrudnienia w firmie budowlanej lub rzemieślniczym warsztacie remontowo-budowlanym. Wykorzystasz swoją wiedzę do robót murarskich, remontowych, naprawczych lub rozbiórkowych.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
BUD.12.  - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.