Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I D monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 I D monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH to pracownik, który montuje, instaluje, naprawia i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Do głównych zadań hydraulika należy układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać. Absolwent tego kierunku może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
BUD.09. - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.