Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I A kucharz
Nazwa oddziału

 I A kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Opis

KUCHARZ w trakcie nauki zdobędzie wiedzę technologiczną oraz umiejętność sporządzania i dekorowania potraw i napojów, pozna zasady obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, zdobędzie podstawową wiedzę ekonomiczną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozna zasady przechowywania żywności. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. W pracy kucharza najistotniejszy jest dobry, niepospolity smak. Istotne są też wyobraźnia, zmysł estetyczny i poczucie elegancji, gdyż sposób podania potrawy jest równie ważny jak jej smak. Cenne cechy kucharz to samodzielność i inicjatywa, która pozwoli na opracowanie nowych potraw. Praca w uchni wymaga podzielności uwagi i zdolności przerzucania się z jednej czynności na drugą, gdyż często w kuchni przygotowuje się kilka dań jednocześnie. Taki charakter pracy wymusza trwanie przez większość czasu w pozycji stojącej i przemieszczanie się po całej kuchni. Kucharz powinien mieć dobrą pamięć, gdyż w codziennej pracy wertowanie przepisów przy każdym daniu praktycznie uniemożliwiłoby sprawną pracę. Ponadto w pracy kucharza niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Kucharz znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych, stołówkach, barach szybkiej obsługi, gospodach, zajazdach, szpitalach, sanatoriach, domach wczasowych, szkołach, przedszkolach, internatach, bursach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy i wszędzie tam, gdzie jest prowadzona działalność gastronomiczna.
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację zawodową: 
HGT.02. - Przygotowywanie i wydawanie dań.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.