Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1L t.organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1L t.organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Kwalifikacje

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych


HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

technik organizacji turystyki to zawód dla tych, którzy kochają podróże, pragną poznawać ciekawych ludzi a jednocześnie nie boją się wyzwań. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.

W trakcie zajęć  i praktyk w naszej szkole poznasz możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów. Nauczysz się jak dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu i być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym. Wyćwiczysz umiejętności komunikacyjne i językowe niezbędne do pracy z klientami (biegła znajomość języków obcych zawodowych - angielski, niemiecki, rosyjski).

Kończąc ten kierunek będziesz potrafił ustalać, koordynować i nadzorować realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, badać popyt oraz kreować podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Nauczysz się planowania trasy podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach dla klientów, organizowania lub sprzedawania pełnych grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego (w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej). Technik organizacji turystyki może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.