Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1K t.spedytor
Nazwa oddziału

 1K t.spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Kwalifikacje

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik spedytor

Transport jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią logistyki. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu spedycji. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione i dostarczone w bezpieczny sposób. Spedytor zajmuje się organizacją dostaw, zabezpieczeniem ładunku i praw stron biorących udział w organizowanym transporcie.

Głównym zadaniem spedytora jest zorganizowanie transportu od dostawcy do odbiorcy, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi zwyczajami. Organizując dostawę spedytor zajmuje się miedzy innymi:

 • Wyborem środka transportu w zależności od rodzaju gałęzi transportu jak i przewożonego materiału
 • Doborem opakowań transportowych tak, aby zapewnić pełnie bezpieczeństwa przewożonego towaru
 • Doborem urządzeń załadunkowych dostępnych w danym miejscu
 • Zorganizowaniem ubezpieczenia ładunku od zdarzeń nieprzewidzianych
 • Rozliczeniem zorganizowanego transportu
 • Analiza o oceną prowadzonych działań
 • Minimalizowaniem wpływu organizowanego  transportu na środowisko

·         W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

·         Gałęzi i środków transportu – poznasz różne gałęzie transportu przydatne w spedycji. Ich zalety i przydatność do transportu określonych towarów, poznasz podział środków transportu, ich  wady i zalety

·         Ubezpieczeń – poznasz i nauczysz się stosować przepisy z zakresu ubezpieczeń ładunków i pojazdów, poznasz zasady odpowiedzialności zgodnie z umowami  INCOTERMS

·         Obsługi klienta – poznasz zasady obsługi klienta, nauczysz się w jaki sposób prawidłowo zorganizować obsługę, aby klienci wracali z kolejnymi zleceniami transportowymi

·         Prawa transportowego polskiego i międzynarodowego – poznasz przepisy określające prawa i obowiązki spedytora, nauczysz się je stosować w określonych sytuacjach

·         Bhp w pracy spedytora – nauczysz się stosować zasady bhp w swojej pracy

·          Po pomyślnym zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w naszej szkole, otrzymujesz dyplom i suplement w dwu językach: języku polskim i angielskim, honorowany w krajach Unii Europejskiej. Możesz także podjąć naukę na większości uczelni zarówno technicznych jak i kształcących na kierunkach ekonomicznych.