Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1G t.logistyk
Nazwa oddziału

 1G t.logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa poprzez:

  • właściwą organizacje pracy,
  • optymalizację przepływu produktów w zakładzie, magazynie, hurtowni itp.,
  • wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie,
  • optymalizację tras przejazdu i optymalizację ładunku,
  • organizację przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych (logistyk jest spedytorem),
  • właściwe zarządzanie relacjami z klientem.

·         W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

·         Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.)

·         Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i zasad ich przechowywania itp.

·         Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej
Produkcji: sposobów zarządzania produkcją, określania ilości produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw (sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na dany produkt

·         Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów