Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1C t.hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1C t.hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Kwalifikacje

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne).

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak np: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, dominującym typem relacji jest człowiek - człowiek, człowiek - dokument. W naszej szkole fakt ten podkreślany jest w całym toku nauczania. Tym samym zwracamy uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

W trakcie zajęć nauczysz się m.in. korzystania z profesjonalnych programów komputerowych dotyczących obsługi gościa hotelowego, także sztuki przygotowania i serwowania posiłków.

Tylko w naszej szkole uczniowie mają dodatkowe, innowacyjne zajęcia z animacji czasu wolnego. Dzięki uczestnictwu w lekcjach masz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Warto zaznaczyć, iż w każdym hotelu jest to pożądane stanowisko.

To, co wyróżnia naszą szkołę to płatne praktyki i staże zawodowe w krajach UE – np. w Grecji. Dlatego też stawiamy na dobrą znajomość języków obcych angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.