Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TA technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 I TA technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Historia sztuki

Opis

Celem kształcenia w zawodzie TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY jest:
- wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
- wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
- wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
- organizowanie i realizacja prac renowatorskich.
Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków. Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Technik renowacji elementów architektury - zawód pozwalający na wykonywanie rekonstrukcji zabytkowych obiektów budowlanych. Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków, własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków, agencjach reklamowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 

BUD.23. - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
BUD.24. - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu.Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.