Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TTD technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 I TTD technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Zawód TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA jest dla uczniów, którzy w przyszłości chcieliby pracować w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego, tartacznego, firmach stolarki budowlanej, zakładach produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej, a nawet zabawek. Daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo-gospodarczej. Będąc technikiem technologii drewna zdobędziesz wiedzę, jak należy: przygotować dokumentację techniczną i technologiczną związaną z procesem technologii drewna; opracować plan zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne; pokierować przebiegiem procesu technologicznego; kontrolować produkcję w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego pod względem technicznym; programować i obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna; prowadzić nadzór nad procesami produkcyjnymi.
W trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje  zawodowe:
DRM.04. - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
DRM.08. - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.