Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TTŻ technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 I TTŻ technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język angielski

Opis

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI produkuje wyroby cukiernicze, wyroby piekarskie i przetwory mięsne i tłuszczowe, produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, organizuje i nadzoruje produkcję wyrobów spożywczych. Ponadto prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów.. Na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia. Zdrowe odżywianie jest modne. Coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Ponadto, także w naszym regionie powstaje coraz więcej punktów gastronomicznych, związanych z wypoczynkiem i turystyką letnią oraz zimową, które będą zatrudniać wykwalifikowaną kadrę. Technik technologii żywności może bowiem pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach, pomieszczeniach biurowych, w placówkach zajmujących się wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem i handlem. Może też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
SPC.01. - Produkcja wyrobów cukierniczych.
SPC.07. - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu. Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.