Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TB technik budownictwa
Nazwa oddziału

 I TB technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką. Technik budownictwa wykonuje roboty zbrojarskie i betoniarskie, roboty murarskie i tynkarskie, montuje konstrukcje budowlane, organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych, organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego oraz wykończeniowe, organizuje i kontroluje budowlane roboty wykończeniowe, sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, na placach budowy, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, w pracowniach konserwacji zabytków, a po odpowiednim stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. 
Uczeń w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje zawodowe: 
BUD.08. - Montaż konstrukcji budowlanych.

BUD.14. - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Możesz zdobyć więc tytuł technika i jednocześnie świadectwo maturalne.
Wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania zawodu.Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły