Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Koszarowa 12, 62-300 Września
Telefon
0-61 64-00-966
Fax
0-61 64-00-966
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Maciej Mielczarek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Uczniowie uczęszczają do szkoły dwa lub trzy dni w tygodniu, w pozostałe dni odbywają zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w których mają podpisaną umowę o praktyczną naukę zawodu. Uczniowie w Branżowej Szkole I stopnia posiadają statut pracownika młodocianego. Uczeń sam wybiera zakład w którym będzie się kształcił. Szkoła  kształci również  w systemie szkolnym w zawodzie: operator obrabiarek skrawających. Nie jest wymagana umowa z pracodawcą! Zajęcia praktyczne odbywają  się  w " warsztatach" Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. szkolna strona internetowa
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP, PKS
Historia
Szkoła powstała w roku 1993. Wcześniej klasy szkół zasadniczych funkcjonowały w prawie wszystkich wrzesińskich szkołach średnich. Po przejęciu budynków po byłych koszarach wojskowych utworzono ZSZ nr 2.
Koła zainteresowań
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, ręcznej, pływania, zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz koła poszerzające wiedzę zawodową np. kółko ekonomiczne, informatyczne itp. Organizowane są wycieczki turystyczne, przedmiotowe, do kina i teatru. Wyjazdy uczniów włączających się w akcje ekologiczne są dofinansowywane. Uczniowie mają możliwość brania udziału w różnego rodzaju projektach, które wzbogacają ofertę zajęć szkolnych oraz dają możliwość udziału w szkoleniach nadających kwalifikacje zawodowe.
Osiągnięcia
Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach zawodowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim i odnoszą znaczące sukcesy. Największe sukcesy osiągają fryzjerzy, piekarze, cukiernicy i kucharze, choć to nie wszystkie zawody, w których uczestniczą nasi uczniowie reprezentując szkołę i powiat.