Szczecin
Szczecin
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Szczecin:
p. Agnieszka Szudrowicz, e-mail: aszudrowicz@um.szczecin.pl
p. Monika Pawlak, e-mail: mpawlak@um.szczecin.pl  
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl