Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Poradnik_Jak zapisać dziecko do klasy I
Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych
Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego
Obwody szkół podstawowych_ 01 09 2021r
Zasady przyjmowania kandydatów do OSM I st.
Terminy rekrutacji do OSM
Opis badania przydatności kandydatów do nauki w OSM I st
Informacje o OSM I st dla kandydatów
Potwierdzanie woli - instrukcja