Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej (PDF)
Informator dla rodziców (PDF)
Zarządzenie Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych (PDF)
Uchwała Nr XXVIII/723/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (PDF)
Informacja o obwodach publicznych szkół podstawowych (PDF)
Klauzula informacyjna