Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik
Wykaz szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 wraz z liczbą wolnych miejsc
Wzór wniosku
Wzór zgłoszenia
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata
Poradnik dla rodzica
Rekrutacja do klas I sportowych i mistrzostwa sportowego
Kryteria postępowania rekrutacyjnego
Terminy postępowania rekrutacyjnego
Harmonogram rekrutacji do kl. I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2023/2024
Obwody szkół podstawowych