Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Uchwała Nr XXVIII/723/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (PDF)
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019 (PDF)
Informacja o obwodach publicznych szkół podstawowych (PDF)
Potwierdzenie woli