Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
INFORMATOR dla Rodziców
Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych ZARZĄDZENIE NR 40/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata wymagany załącznik do zgłoszenia
Obwody szczecińskich szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 r.
Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego UCHWAŁA NR XIII/467/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
REKRUTACJA DO KLAS I sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2024/2025
Terminy rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia