Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wolne miejsca - wykaz szkół
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia Dotyczy tylko dzieci z wniosków (uczniowie ze zgłoszeń nie potwierdzają woli elektronicznie)
Nowe terminy rekrutacji do klas I Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Zarządzenie zmieniajace terminy rekrutacji
Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (zgłoszenia, wniosku, oświadczeń) do szkoły pierwszego wyboru
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. M. Jasińskiego
Regulamin rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. M. Jasińskiego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. (dalej: RODO)
Kryteria obowiązujące podczas rekrutacji - Uchwała
Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr IV_89_19_obwody szkół podstawowych od 01 09 2019 r.
Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIV_476_20 zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów szkół podstawowych
JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY 1
Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej