Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 16.04.2018 r., godz. 12.00.

W związku z powyższym w dniach 16.04. - 19.04.2018 r. do godz. 15.00 należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły podstawowej.

Brak pisemnego oświadczenia przez Rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.