Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 9
Adres
Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
Telefon
914538767
Fax
914538767
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dionela Lisowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 9
Opis
Szkoła Podstawowa nr 9 to szkoła posiadająca certyfikaty i tytuły: "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją", "Szkoły myślenia", "Szkoły z klasą 2.0", "Bezpiecznej szkoły". Rokrocznie zdobywamy wiele innych certyfikatów i dyplomów. Bierzemy udział w zajęciach unijnych w ramach projektu "Akademia Kompetencji". Nasza szkoła otoczona jest zielenią i zespołem nowych, bezpiecznych boisk, a z najwyższych pięter budynku można zaobserwować piękny widok roztaczający się na Odrę i jezioro Dąbskie. W szkole istnieją tradycje związane z tematyką morską. Patronem placówki jest dowódca okrętu podwodnego ORP "Orzeł" kmdr ppor. Jan Grudziński. Uczniowie w naszej szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.  Zajęcia dydaktyczne dla klas kończą się o godzinie 15.20. Teren szkoły jest bezpieczny dla dzieci - pod stałym monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ułatwiający zdobywanie wiedzy - pracownie komputerowe z dostępem do Internetu i bibliotekę z centrum multimedialnym. Uczniowie mają także do dyspozycji boisko do piłki ręcznej, nożnej, koszykowej i siatkowej, plac zabaw, a także mały ogródek z miejscem na ognisko. Nasza szkoła posiada dobrze wyposażone klasopracownie dla klas najmłodszych i gabinety przedmiotowe. Posiadamy: - pracownie komputerowe z dostępem do internetu - dostęp do bezprzewodowego Internetu (wi-fi) na terenie całego budynku - pracownię przyrodniczą - pracownię matematyczną - gabinet językowy - biblioteka z centrum multimedialnym - salę gimnastyczną i nowe boiska szkolne - salę zabaw Współpracujemy z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Komendą Miejską Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Strażą Miejską, Radą Osiedla "Stołczyn", Domem Kultury w Skolwinie, EMPIK- iem, MOPR-em, świetlicą dla dzieci prowadzoną przez Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża, Rotary Club Center. 
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
- Konkursy Informatyczne - Zawody sportowe  - KANGUR Matematyczny - Code Week - Konkursy Plastyczno - Techniczne i Muzyczne - Konkursy przedmiotowe
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nauczyciele klas pierwszych dbają o bezpieczną i twórczą atmosferę, dostosowują pracę do do indywidualnego rozwoju każdego dziecka (zwłaszcza sześciolatka, organizują zabawy i zajęcia, które oddziałują na wszystkie zmysły, pozwolą dziecku doświadczać, poznawać i zrozumieć otaczający je świat. Szkoła zapewnia także przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły, opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli, opiekę w świetlicy,dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów, warunków społecznych. Wyposażenie sali jest sprzyjające nauce i zabawie, naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności i zainteresowań dziecka.
Zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia plastyczne - zajęcia logopedyczne - zajęcia taneczne - zajęcia muzyczno-plastyczne - zajęcia unijne w ramach projektu "Akademia Kompetencji: - Samorząd Uczniowski - koła przedmiotowe
Dojazd
- autobusami linii 63 i 58.
Historia

Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie jest jedną ze szkół pionierskich. Jej powstanie datuje się od dnia 23 maja 1946 roku.                      

Założycielką i pierwsza kierowniczką szkoły była pani Maria Glińska, która wraz z nauczycielką panią Janiną Dodą, tworzyła całą kadrę pedagogiczną.     Początki pracy były bardzo trudne. Szkoła nie miała własnego budynku, mieściła się w budynku  parafialnym.
9 grudnia 1946 roku nastąpiło  przeniesienie szkoły z budynku parafialnego do budynku Huty "Szczecin" przy ulicy Kościelnej 55.  
Dzień 9 listopada 1947 roku głęboko zapisał się w pamięci tych, którym dobro dzieci i szkoły
  leżało na sercu. W tym dniu na zebraniu  rodzicielskim zapadła uchwała o przystąpieniu do odbudowy  właściwego budynku szkolnego.  
Przewodniczącym Komitetu Odbudowy Szkoły został sekretarz PPR pan Ernest Wierba. Najwięcej pomocy udzieliła szkole Huta  "Szczecin", która objęła ją swym patronatem. Wkład w  odbudowę szkoły miało również społeczeństwo Stołczyna, nauczyciele i starsze  dzieci szkolne. 22  lutego 1948 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły w obecnym budynku.  
Szkołę wspierał zakład opiekuńczy Huta "Szczecin" i jej prezes inż. Stefan Kijak.  

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe