Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 74
Adres
Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
Telefon
914631791
Fax
914631791
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Łabuń
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
Opis
Szkoła Podstawowa nr 74 im. St. Grońskiego położona jest w przepięknym miejscu na skraju Puszczy Bukowej, przy ul. Seledynowej 50. Wspaniałe umiejscowienie wpłynęło na przyjęcie przez szkołę następujących kierunków pracy: krajoznawstwo, ekologia i promocja zdrowia. Puszcza Bukowa zachęca uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki pieszej. Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz Koło Promocji Zdrowia. Od 1997 r. w szkole tworzone są klasy integracyjne. Jesteśmy razem - dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Uczymy się tolerancji i niesienia pomocy innym. Tradycją stały się już coroczne Dni Integracji, podczas których jeszcze lepiej poznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspieramy również uczniów z dysleksją rozwojową, w roku 2006 szkoła otrzymała tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją Rozwojową. Szkoła również „teatrem stoi” , bowiem sztandarowymi imprezami organizowanymi przez placówkę jest Przegląd Małych Form Scenicznych oraz Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej Różnych Wyznań. Mamy więc swoje tradycje , a także i symbole: logo szkoły, hymn, sztandar, które odróżniają naszą szkołę od innych placówek. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie kształci się i zdobywa nowe doświadczenia. Nauczyciele realizują własne programy, programy jakościowe oraz programy finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki . Dużym wsparciem, zarówno dla uczniów, jak i rodziców jest psycholog, pedagog, logopeda . Ciekawe zajęcia oferuje również świetlica szkolna, która pracuje w godzinach od 6.40 do 17.30, biblioteka i czytelnia. Dbamy o wysoką jakość pracy w szkole, a dowodem tego jest uzyskanie w roku 2006 Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ułatwiający zdobywanie wiedzy,  pracownie komputerowe, salę językową, salę do zajęć rewalidacyjnych, do Integracji Sensorycznej, gabinet przyrody , ogród szkolny i salę gier i zabaw. W szkole prężnie działa Centrum Nauk Ścisłych- odbywają się w nim zajęcia z wykorzystaniem technologii XXI wieku. Możemy poszczycić się również halą sportową. Jest to obiekt nowoczesny i funkcjonalny. Przy hali mieści się również Schronisko Młodzieżowe z salą konferencyjną i z zapleczem kuchennym oraz salka korekcyjna. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki, gabinet stomatologiczny oraz stołówka. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8 00 do 16.20.  Zajęcia klas uczniów klas pierwszych kończą się najpóźniej o 14.30.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

W roku 2006 szkoła otrzymała certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości" oraz tytuł "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową". Od wielu lat szkoła zdobywa województwie zachodniopomorskim tytuł "Najaktywniejsza Turystycznie Szkoła". W dorobku szkolnych redaktorów  gazetka szkolna uczniów klas I-III "Bukowe Nowinki" posiada tytuł "Super Pulitzer", gazetka szkolna uczniów klas IV - VI "Super Buda" tytuł "Szkolny Pulitzer"- jako najlepsze pismo szkół podstawowych w Szczecinie. W roku 2013 szkoła otrzymała tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów", w 2015 roku ogólnopolski tytuł Wiarygodnej Szkoły za wysoki wynik w sprawdzianie szóstoklasisty. W Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego szkoła uzyskała tytuł „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” za popularyzowanie różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.  Otrzymaliśmy też honorowy tytuł „Bezpieczna szkoła” za podnoszenie bezpieczeństwa w szkole oraz nowatorskie działania profilaktyczne udział w programie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, wspieraną przez Biuro Spraw Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Najważniejsze sukcesy edukacyjne w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 to: 

- Wojewódzki Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  - 2 finalistów

 - Wojewódzki Konkurs Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  - finalista

- Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  - finalista

- Wojewódzki Konkurs Języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  - 4 finalistów

-  XVII Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych org. przez XIII LO – laureat

-  XVI Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych org. przez XIII LO – laureat

-  V Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych org. przez XIII LO – laureat

-  Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych org. przez V LO – finalista

- Alfik Matematyczny 2016 (kl. I-III)  – 1laureat,  – 2 wyniki bardzo dobre, 2 – wyniki dobre

- Alfik Matematyczny 2016 (kl. IV-VI)  – 9 wyników bardzo dobre, 3 – wyniki dobre

 - Konkurs  informatyczno – matematyczno – językowy – I miejsce

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Stymuluje rozwój dzieci utalentowanych, stwarzając im odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju poprzez następujące zajęcia : - Koła zainteresowań: -plastyczne, -dziennikarskie, -matematyczne, -informatyczne, -szachowe -teatralne, -sztuk audiowizualnych -historyczne, -taneczne, -języka angielskiego, -języka niemieckiego, - przyrodnicze, -przyrody doświadczalnej, -fotograficzne, - zajęcia sportowe i turystyczne: -unihok -piłka siatkowa dziewcząt -piłka nożna chłopców -lekka atletyka -gry i zabawy ruchowe  -tenis stołowy -Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny -kolarstwo górskie. Wspiera uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych poprzez: - zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce - zajęcia rewalidacyjne - zajęcia logopedyczne - zajęcia socjoterapeutyczne - zajęcia metodą EEG Biofeedback - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia z kinezjologii edukacyjnej - zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn’e - zajęcia prowadzone metodą M. Montessori, Integracja Sensoryczna.
Dojazd
Dojazd – autobusem linii: A,55, 65,66,77,84,97
Sześciolatek w pierwszej klasie

W edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności w klasie pierwszej dzieci uczą się głównie przez zabawę, działanie i przeżywanie. To elementy stanowiące podstawę uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym, które sprzyjają rozwojowi dziecięcej kreatywności oraz pobudzają do aktywności. Metody pracy są różnorodne, urozmaicone i dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele biorą pod uwagę możliwość koncentracji, sprawność manualną oraz tempo pracy dzieci.

Uczniowie zdobywają wiedzę zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zintegrowanych treści edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej,informatycznej, technicznej, wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną oraz języka obcego.

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoją twórczość, aktywność i zainteresowania.

Stawiamy na pracę z uczniem zdolnym, stwarzając mu odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju na zajęciach pozalekcyjnych.  Wspieramy również  uczniów z trudnościami poprzez zajęcia specjalistyczne.

Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. S. Grońskiego w Szczecinie  współpracuje ze partnerską Szkołą Grundschule „Am See” w Löcknitz   w Niemczech. W ramach współpracy  poznajemy tradycje i kulturę naszych narodów .Uczestniczymy w zajęciach integrujących, zwiedzamy nasze rodzinne miasta, organizujemy wycieczki, rajdy piesze, imprezy sportowe , różne spotkania okolicznościowe- np. zabawy andrzejkowe oraz  wyjeżdżamy do teatru w Schwedt. Dwukrotnie braliśmy udział w międzynarodowym projekcie Fair Frends- Sąsiedzi bez granic.