Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 74
Adres
Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
Telefon
914631791
Fax
914631791
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Łabuń
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Główne wejście do szkoły
 • Ogród szkolny
 • Szkolna siłownia
 • Szkolny plac zabaw
 • Klasa pod chmurką
 • Centrum Nauk Ścisłych
 • Centrum Nauk Ścisłych
 • Gabinet Matematycznych Tajemnic
 • Hala sportowa
 • Zajęcia eksperymentalne w świetlicy szkolnej
 • Zajęcia eksperymentalne w świetlicy
 • Zajęcia w sali lekcyjnej - kodowanie
 • Pracownia komputerowa
 • Zimowe zabawy na szkolnych boiskach
 • Zajęcia kodowania z robotem Dash
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia kodowania z robotem Dash
 • Zabawy ruchowe
 • Zabawy na "Magicznym dywanie"
 • Zajęcia na szkolnej siłowni
 • Zajęcia artystyczne
 • Dni Promocji Zdrowia
 • Praca w grupie
 • Obchodzimy święto 11 listopada
 • W Centrum Nauk Ścisłych
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • W pracowni robótek ręcznych
 • W pracowni technicznej/warsztatowej
 • W pracowni kulinarnej
 • w pracowni kulinarnej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 74 im. St. Grońskiego położona jest w przepięknym miejscu na skraju Puszczy Bukowej, przy ul. Seledynowej 50. Wspaniałe umiejscowienie wpłynęło na przyjęcie przez szkołę następujących kierunków pracy: krajoznawstwo, ekologia i promocja zdrowia. Puszcza Bukowa zachęca uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki pieszej. Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz Koło Promocji Zdrowia.
Od 1997 r. w szkole tworzone są klasy integracyjne. Jesteśmy razem - dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Uczymy się tolerancji i niesienia pomocy innym. Tradycją stały się już coroczne Dni Integracji, podczas których jeszcze lepiej poznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspieramy również uczniów z dysleksją rozwojową, szkoła posiada tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją Rozwojową. Szkoła również „teatrem stoi” , bowiem sztandarowymi imprezami organizowanymi przez placówkę jest Przegląd Małych Form Scenicznych oraz Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej Różnych Wyznań. Mamy więc swoje tradycje , a także i symbole: logo szkoły, hymn, sztandar, które odróżniają naszą szkołę od innych placówek. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie kształci się i zdobywa nowe doświadczenia. Nauczyciele realizują własne programy, programy jakościowe, innowacje pedagogiczne oraz programy finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
Nasza szkoła dba także o rozwój bazy – systematycznie modernizujemy sale informatyczne, językowe, wzbogacamy gabinety przedmiotowe wyposażając je w liczne pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne czy tablice interaktywne. Dysponujemy kilkoma doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami: informatycznymi, pracowniami do zajęć Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedbacku, zajęć rewalidacji, zajęć metodą M. Montessori.

Uczniowie mają także do dyspozycji halę sportową. Jest to obiekt nowoczesny i funkcjonalny. Oprócz typowych sal – boisk znajdziemy tu siłownię, salkę do fitness, saunę. Szatnie wyposażone są w prysznice. Przy hali mieści się również schronisko młodzieżowe oraz sala konferencyjna z zapleczem kuchennym. Oprócz tego uczniowie korzystają z obiektu sportowo-rekreacyjnego OCSiR i skate – parku. Młodsze dzieci mogą bawić się również na specjalnie dla nich przygotowanym placu zabaw.

W szkole prężnie działa Centrum Nauk Ścisłych- odbywają się w nim zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno- komputerowych XXI wieku oraz Gabinet Matematycznych Tajemnic, gdzie uczniowie uczą się matematyki w sposób nieszablonowy. Aranżacja tych pomieszczeń, wykorzystanie elementów rywalizacji przenosi uczniów w świat fascynujących przygód.Szkoła Podstawowa nr 74 bierze udział w Programie„Laboratorium przyszłości”. W ramach programu w szkole działają pracownie:

 • Pracownia kulinarna
 • Pracownia robótek ręcznych
 • Pracownia 3D
 • Pracownia techniczna ( warsztatowa)
 • Pracownia Audio-video

Na terenie szkoły znajduje się także bogato wyposażona biblioteka, świetlica, przestronna stołówka, a także gabinet pielęgniarki i stomatologa.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8 00 do 16.20. Zajęcia klas uczniów klas pierwszych kończą się najpóźniej o 14.30.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 74 posiada poniższe  tytuły i certyfikaty:

 •  Certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości"
 •  Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową".
 • "Najaktywniejsza Turystycznie Szkoła".
 • "Szkoła Odkrywców Talentów"
 •  Ogólnopolski tytuł Wiarygodnej Szkoły za wysoki wynik w sprawdzianie szóstoklasisty.
 •  Certyfikat "Trzymaj Formę"
 • Wojewódzki certyfikat  "Szkoła promująca Zdrowie"

W szkole prężnie działa kolo dziennikarskie.  W dorobku szkolnych redaktorów  gazetka szkolna uczniów klas I-III "Bukowe Nowinki" posiada tytuł "Super Pulitzer", gazetka szkolna uczniów klas IV - VIII "Super Buda" tytuł "Szkolny Pulitzer"- jako najlepsze pismo szkół podstawowych w Szczecinie.
W Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego szkoła uzyskała tytuł „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” za popularyzowanie różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów

O
trzymaliśmy też honorowy tytuł „Bezpieczna szkoła” za podnoszenie bezpieczeństwa w szkole oraz nowatorskie działania profilaktyczne udział w programie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, wspieraną przez Biuro Spraw Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Inicjujemy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych. Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach:

 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur”
 • Wojewódzki Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty 
 •  Wojewódzki Konkurs Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty 
 • Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty 
 • Wojewódzki Konkurs Języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty 
 • Konkurs na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę
 • Alfik Matematyczny 
 • Alfik Humanistyczny
 • Olimpus  z języka angielskiego, niemieckiego , chemii, przyrody, biologii,
 • Mali Mistrzowie Języka
 • Stypendiada Wczesnoszkolna
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła przyjaźnie wymagająca”- te słowa przyświecają działaniom wszystkich pracowników naszej placówki. Naukę podejmują u nas dzieci, których potencjał wykorzystujemy
i rozwijamy w sposób maksymalny. Wymagamy wiele, ale też wiele oferujemy. Żaden uczeń nie jest pozostawiony sam sobie ani ze swoim talentem, ani też z trudnościami. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko kryje w sobie zdolności, a naszym zadaniem jest je odkryć.

Stąd też w naszej placówce od wielu lat równolegle wspieramy uczniów zdolnych, dając im do wyboru szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych koncentrujących się w kilku blokach tematycznych, gdzie w ramach poszczególnych pracowni mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Proponujemy zajęcia w blokach:

·         językowym – pracownia języka angielskiego, niemieckiego, pracownia mediacji

·         artystycznym– pracownia dziennikarska,teatralna, robótek ręcznych, kulinarna

·         matematyczno – informatycznym – pracownia matematyczna,  drukarek 3D, robotyki

·         przyrodniczo – krajoznawczo – ekologicznym – pracownia przyrody doświadczalnej, turystyczna; promocji zdrowia

·         sportowym – zajęcia minisiatkówki, piłki nożnej

Uczniom potrzebującym ukierunkowanego wsparcia oferujemy zajęcia specjalistyczne
i wyrównujące szanse edukacyjne:

 •   zajęcia   dydaktyczno-wyrównawcze
 •   zajęcia rewalidacyjne
 •   zajęcia logopedyczne
 •   zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne ,
 •   zajęcia treningu umiejętności społecznej 
 •   zajęcia metodą EEG Biofeedback
 •   zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 •   zajęcia prowadzone metodą M. Montessori
 •   zajęcia Integracji Sensoryczna.
 •   zajęcia terapii ręki,

Szkoła prowadzi również działania wolontariackie , wspierając akcję charytatywne:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Upominek dla Seniora-akcja dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej
  w Szczecinie
 • Wsparcie dzieci ze szpitala dziecięcego w Zdrojach
 • Zbiórka  artykułów spożywczych i higienicznych dla Domu Samotnej Matki
 • Paczka dla zwierzaka

W szkole od wielu lat  realizowany jest  projekt „Szkoła dla rodziców”  w postaci zajęć psychoedukacyjnych skierowanych do rodziców.

 

Dojazd
Dojazd – autobusem linii: A,65,66,77,84,97
Sześciolatek w pierwszej klasie

W edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności w klasie pierwszej dzieci uczą się głównie przez zabawę, działanie i przeżywanie. To elementy stanowiące podstawę uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym, które sprzyjają rozwojowi dziecięcej kreatywności oraz pobudzają do aktywności. Metody pracy są różnorodne, urozmaicone i dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele biorą pod uwagę możliwość koncentracji, sprawność manualną oraz tempo pracy dzieci.
Uczniowie zdobywają wiedzę zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zintegrowanych treści edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, informatycznej, technicznej, wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną oraz języka obcego.

 

Istotą pracy z „małym  dzieckiem” w naszej szkole jest: 

 • koncentracja na dziecku, jego potrzebach, akceptacja różnic indywidualnych   
 • budowanie w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie
 • przygotowanie dziecka do samodzielności
 • stwarzanie dzieciom warunków do aktywności twórczej, umożliwiając ujawnienie własnej indywidualności
 • oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i osobistej twórczości

 


Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. S. Grońskiego w Szczecinie  współpracuje ze partnerską Szkołą Grundschule „Am See” w Löcknitz   w Niemczech. W ramach współpracy  poznajemy tradycje i kulturę naszych narodów .Uczestniczymy w zajęciach integrujących, zwiedzamy nasze rodzinne miasta, organizujemy wycieczki, rajdy piesze, imprezy sportowe , różne spotkania okolicznościowe- np. zabawy andrzejkowe oraz  wyjeżdżamy do teatru w Schwedt. Bierzemy  udział w międzynarodowym projekcie Fair Frends- Sąsiedzi bez granic.

Drzwi otwarte

Dzień Otwarty Szkoły odbędzie się  09 marca 2024r. w godzinach 10.00-12.30. W ramach Dnia Otwartego dzieci będą mogły uczestniczyć
w zajęciach plastyczno-technicznych, sportowych, grach i zabawach logicznych i matematycznych, zajęciach z kodowania, zajęciach z tablicą interaktywną oraz zajęciach z  programowania z robotem Dash . Zaproponujemy również zabawę na "Magicznym dywanie". Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami!


Uwaga!

W klasie pierwszej tworzona będzie klasa sportowa o profilu tenisa ziemnego. Szkoła pozyskała sponsora, który zapewni sprzęt sportowy na zajęcia z tenisa ziemnego.

Historia
Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie działa od 1 września  1991 roku. Posiada Sztandar, Poczet Sztandarowy i Hymn Szkoły.
Patronem jest Stanisław Groński-
czołowy  polski taternik , pionier turystyki Ziemi Szczecińskiej.

Kultywujemy tradycje szkoły poprzez uroczystości :

- Zlot Krajoznawczo- Turystyczny im. Stanisław Grońskiego

- Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie

- Przegląd Małych Form Scenicznych

- Szkolne Dni Integracji

- Dzień Autyzmu

- Olimpiada Integracyjna

- Dni Promocji Zdrowia

- Dni Języków Obcych

- Festyn Rodzinny
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
95