Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 74
Adres
Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
Telefon
914631791
Fax
914631791
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Łabuń
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
 • Szkoła Podstawowa nr 74
Opis
Szkoła Podstawowa nr 74 im. St. Grońskiego położona jest w przepięknym miejscu na skraju Puszczy Bukowej, przy ul. Seledynowej 50. Wspaniałe umiejscowienie wpłynęło na przyjęcie przez szkołę następujących kierunków pracy: krajoznawstwo, ekologia i promocja zdrowia. Puszcza Bukowa zachęca uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki pieszej. Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz Koło Promocji Zdrowia. Od 1997 r. w szkole tworzone są klasy integracyjne. Jesteśmy razem - dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Uczymy się tolerancji i niesienia pomocy innym. Tradycją stały się już coroczne Dni Integracji, podczas których jeszcze lepiej poznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspieramy również uczniów z dysleksją rozwojową,  szkoła posiada  tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją Rozwojową. Szkoła również „teatrem stoi” , bowiem sztandarowymi imprezami organizowanymi przez placówkę jest Przegląd Małych Form Scenicznych oraz Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej Różnych Wyznań. Mamy więc swoje tradycje , a także i symbole: logo szkoły, hymn, sztandar, które odróżniają naszą szkołę od innych placówek. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie kształci się i zdobywa nowe doświadczenia. Nauczyciele realizują własne programy, programy jakościowe, innowacje pedagogiczne oraz programy finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki . Dużym wsparciem, zarówno dla uczniów, jak i rodziców jest psycholog, pedagog, logopeda . Ciekawe zajęcia oferuje również świetlica szkolna, która pracuje w godzinach od 6.40 do 17.30, biblioteka i czytelnia. Dbamy o wysoką jakość pracy w szkole, a dowodem tego jest uzyskanie Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości, Szkoła Odkrywców Talentów. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ułatwiający zdobywanie wiedzy,  pracownie komputerowe, salę językową, salę do zajęć rewalidacyjnych, do Integracji Sensorycznej, gabinet przyrody , ogród szkolny i salę gier i zabaw. W szkole prężnie działa Centrum Nauk Ścisłych- odbywają się w nim zajęcia z wykorzystaniem technologii XXI wieku oraz   Gabinet Matematycznych Tajemnic. Tu uczniowie  uczą się matematyki  w sposób nieszablonowy. Przełamujemy lekcyjną  rutynę i zwiększamy efektywność  nauczania. Aranżacja pomieszczenia, wykorzystanie elementów rywalizacji przeniesie  uczniów w świat fascynujących przygód, gdzie muszą wykazać się kreatywnością i współpracą. Możemy poszczycić się również halą sportową. Jest to obiekt nowoczesny i funkcjonalny.   Przy hali mieści się również Schronisko Młodzieżowe z salą konferencyjną i z zapleczem kuchennym oraz salka korekcyjna. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki, gabinet stomatologiczny oraz stołówka. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8 00 do 16.20.  Zajęcia klas uczniów klas pierwszych kończą się najpóźniej o 14.30.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

 Szkoła Podstawowa nr 74 posiada poniższe  tytuły i certyfikaty:

 •  Certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości"
 •  Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową".
 • "Najaktywniejsza Turystycznie Szkoła".
 • "Szkoła Odkrywców Talentów"
 •  Ogólnopolski tytuł Wiarygodnej Szkoły za wysoki wynik w sprawdzianie szóstoklasisty.
 •  Certyfikat "Trzymaj Formę"

W szkole prężnie działa kolo dziennikarskie.  W dorobku szkolnych redaktorów  gazetka szkolna uczniów klas I-III "Bukowe Nowinki" posiada tytuł "Super Pulitzer", gazetka szkolna uczniów klas IV - VIII "Super Buda" tytuł "Szkolny Pulitzer"- jako najlepsze pismo szkół podstawowych w Szczecinie.
W Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego szkoła uzyskała tytuł „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” za popularyzowanie różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów
O
trzymaliśmy też honorowy tytuł „Bezpieczna szkoła” za podnoszenie bezpieczeństwa w szkole oraz nowatorskie działania profilaktyczne udział w programie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, wspieraną przez Biuro Spraw Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Inicjujemy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych. Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach:

 • -  Wojewódzki Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  
 •  - Wojewódzki Konkurs Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  
 • -  Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  
 • -  Wojewódzki Konkurs Języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty  
 • -   Konkurs na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę
 • -   Alfik Matematyczny  (kl. I-III) 
 • -   Alfik Matematyczny  (kl. IV-VI)  
 • -   Alfik Humanistyczny (kl. I-III) 
 • -   Alfik Humanistyczny (kl. IV-V) 
 •  -  Konkurs  informatyczno – matematyczno – językowy
 • -   Olimpus  z języka angielskiego, niemieckiego , chemii, przyrody, biologii,
 • -   Stypendiada Wczesnoszkolna
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Stymuluje rozwój dzieci utalentowanych, stwarzając im odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju poprzez następujące zajęcia :

 •  Koła zainteresowań:
 •  plastyczne,
 •  czytelnicze
 •  zajęcia fakultatywne z biologii i chemii
 •  warsztaty malarskie z elementami artterapii
 •  zajęcia geograficzne
 • dziennikarskie,
 • matematyczne,
 • informatyczne,
 • szachowe -teatralne,
 • historyczne, -taneczne,
 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 •  przyrodnicze,
 • przyrody doświadczalnej,
 • fotograficzne,
 • zajęcia sportowe i turystyczne :unihok -piłka siatkowa dziewcząt -piłka nożna chłopców -biegi przełajowe
 • gry i zabawy ruchowe 
 • tenis stołowy
 • Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny
 • kolarstwo górskie.


Wspiera uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych poprzez:

 •   zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce
 •   zajęcia rewalidacyjne
 •   zajęcia logopedyczne
 •   zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne ,
 •   zajęcia treningu umiejętności społecznej 
 •   zajęcia metodą EEG Biofeedback
 •   zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 •   zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
 •   zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn’e
 •   zajęcia prowadzone metodą M. Montessori, Integracja Sensoryczna.
 •   zajęcia ruchowe rozwijające koncentrację
 •   zajęcia terapii ręki,
 •   zajęcia wyciszające z elementami kinezjologii

Szkoła prowadzi również działania wolontariackie , wspierając akcję charytatywne:

 • WOŚP
 • Paczka dla Rodaków ze Wschodu,
 • Paczka dla zwierzaka
 • Akcja "Zeszyt w kratkę " - wspieranie szkół  szpitalnych
Dojazd
Dojazd – autobusem linii: A,55, 65,66,77,84,97
Sześciolatek w pierwszej klasie

W edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności w klasie pierwszej dzieci uczą się głównie przez zabawę, działanie i przeżywanie. To elementy stanowiące podstawę uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym, które sprzyjają rozwojowi dziecięcej kreatywności oraz pobudzają do aktywności. Metody pracy są różnorodne, urozmaicone i dostosowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele biorą pod uwagę możliwość koncentracji, sprawność manualną oraz tempo pracy dzieci.

Uczniowie zdobywają wiedzę zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zintegrowanych treści edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej,informatycznej, technicznej, wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną oraz języka obcego.

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoją twórczość, aktywność i zainteresowania.

Stawiamy na pracę z uczniem zdolnym, stwarzając mu odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju na zajęciach pozalekcyjnych.  Wspieramy również  uczniów z trudnościami poprzez zajęcia specjalistyczne.

Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. S. Grońskiego w Szczecinie  współpracuje ze partnerską Szkołą Grundschule „Am See” w Löcknitz   w Niemczech. W ramach współpracy  poznajemy tradycje i kulturę naszych narodów .Uczestniczymy w zajęciach integrujących, zwiedzamy nasze rodzinne miasta, organizujemy wycieczki, rajdy piesze, imprezy sportowe , różne spotkania okolicznościowe- np. zabawy andrzejkowe oraz  wyjeżdżamy do teatru w Schwedt. Bierzemy  udział w międzynarodowym projekcie Fair Frends- Sąsiedzi bez granic.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
120
Drzwi otwarte
Dzień otwarty szkoły odbędzie się 10 marca 2020r.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe