Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Bośniacka 7, 70-842 Szczecin
Telefon
914600788
Fax
914691375
E-mail
szpo71@wp.pl
Strona www
www.sp71szczecin.edupage.org
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 71
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 71 mieści się na prawobrzeżnej stronie Szczecina. Położona jest wśród zieleni, w pobliżu Jeziora Dąbskiego. Rozpoczęła swą działalność w 1962r.jako dziesiąta "tysiąclatka" w województwie. Patronem szkoły w 1993 r. została para książęca: Bogusław X i Anna Jagiellonka. Społeczność lokalna ceni szkołę za stabilność grona pedagogicznego. Wielu obecnych uczniów, to dzieci naszych absolwentów. Cieszy również fakt, że niektórzy absolwenci wrócili do naszej szkoły jako nauczyciele. Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych, wyremontowaną salę gimnastyczną, salę do ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, salę komputerową, bibliotekę wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej , świetlicę i stołówkę szkolną serwującą domowe obiady. W ramach programu Radosna Szkoła przy placówce powstał plac zabaw dla kl. młodszych . Uczniowie korzystają z nowych boisk wybudowanych w ramach programu Orlik 2012 Na czele społeczności uczniowskiej stoi Samorząd Uczniowski, który włącza się w organizowanie życia szkoły Dzięki działającym w placówce licznym kołom zainteresowań uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych ,artystycznych , sportowych. Motywując uczniów do uczestnictwa w konkursach , placówka wspomaga wszelkie przejawy dziecięcej aktywności , a tym samym przyczynia się do rozwoju uczniowskiej indywidualności. Wielokrotnie uczniowie SP 71 otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za osiągnięcia na polu naukowym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców , a jednocześnie dbając o jakość pracy szkoła rozpoczęła realizację programów autorskich. W ramach innowacji pedagogicznych od 2009 roku wprowadzono klasy językowe – z j. niemieckiego "Nowe raz, dwa, trzy z j. nienieckim teraz my" oraz j. angielskiego "Wesoła szkoła z j. angielskim w kl. I – III, "Nowe raz ,dwa, trzy teraz my z j. angielskim" , a także kontynuację w kl. IV – VI j. niemiecki " Z językiem obcym jesteś mniej obcy ". W ramach Programów Jakościowych uczniowie klas IV - VI uczestniczą w dodatkowych zajęciach z j. niemieckiego " Kulturoznawstwo krajów niemieckojęzycznych " , w Kole matematyczno – przyrodniczym dla kl. młodszych, w Kole matematycznym dla kl. IV – VI,w Szkolnym Kole Pracy z Uczniem Zdolnym z j. Niemieckiego. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie z problemami w nauce biorą udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, matematyki , j. obcego. Szkoła bierze udział w wielu akcjach i programach edukacyjnych ogólnopolskich : "Szklanka Mleka" , "Owoce w szkole", w Kampanii " Zachowaj Trzeźwy Umysł", " Góra Grosza" " Sprzątanie świata". W programach miejskich : Program Powszechnej Nauki Pływania. W ramach programu Kapitał Ludzki uczniowie brali udział w zajęciach : " Szansa na równy start" , " Moja szkoła – moją szansą" oraz " Indywidualizacja proc. nauczania w kl. I – III". Szkoła uzyskała certyfikat szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji " Czytamy razem" . W placówce przeprowadzono szereg niezbędnych remontów m.in. generalny remont kuchni szkolnej, generalny remont dwóch sal lekcyjnych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, kapitalny remont podłogi na parterze i piętrze korytarza, wymianę drugich drzwi wejściowych do szkoły. Odmalowano część sal lekcyjnych , odnowiono i przeniesiono do nowych pomieszczeń świetlicę szkolną. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, od trzech lat pracuje bez dzwonków. Za zgodą organu prowadzącego w SP 71 wprowadzono dziennik elektroniczny, który ułatwia i usprawnia pracę nauczycieli , a jednocześnie jest dodatkową formą kontaktu między szkołą , a rodzicami. Ważną rolę odgrywa Rada Rodziców, dzięki której uczniowie otrzymują pomoce naukowe, nagrody na zakończenie roku, upominki dla pierwszaków. SP 71 w jest szkołą przyjazną uczniom i rodzicom. W utrzymanie bezpieczeństwa zaangażowani są rodzice i pracownicy szkoły.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych , międzyszkolnych i ogólnopolskich uzyskując tytuły laureatów , finalistów, wyróżnienia m.in. w konkursach matematycznych : Olimpus, Mat , Alfik, Kangur, Konkurs Matematyczny z elementami przyrody, Konkurs Matematyczny org. Przez XIII LO w Szczecinie ; konkursach humanistycznych : Daję Słowo, Mali Mistrzowie Języka, Z poprawną ortografią na co dzień, Konkursie Humanistycznym i Historycznym org. przez XIII LO , Konkursie języka polskiego z elementami plastyki i muzyki; konkursach językowych : Olimpusie z j. angielskiego, Sezamie , Konkursie Języka Niemieckiego org. przez SP 61, Festiwalu Jęz. Niemieckiego org. przez ZS nr 13, Konkursie Jęz. Niemieckiego dla Szkół Podstawowych org. przez ZS nr1 ; W Archdiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym o tematyce religijnej uczniowie SP 71 zajmują czołowe lokaty; w konkursach artystycznych : Festiwalu Piosenki Angielskiej, Festiwalu Piosenki Szantowej . Szkolny chór Wiolinki wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na Przeglądach Chórów Szkolnych w ramach Ogólnopolskiego Programu "Śpiewająca Polska" . "Wiolinki" swoimi występami uświetniły m. in. Uroczystość 30 - lecie powstania Solidarności , a na Festiwalu Piosenki o Zdrowiu reprezentowały Miasto Szczecin. Uczniowie SP 71 osiągają sukcesy sportowe w lekkoatletyce oraz grach zespołowych : piłce ręcznej chłopców i siatkówce chłopców i dziewcząt. W szkole od siedmiu lat istnieją klasy sportowe piłki ręcznej i siatkowej. W r. szk. 2016/2017 SP 71 zajęła II miejsce  we współzawodnictwie sportowym szczecińskich szkół podstawowych o liczbie do 450 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 szkoła zajęła II miejsce w XVIII edycji konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne.
Zajęcia pozalekcyjne
Prowadzona przez szkołę praca dydaktyczno-wychowawcza pozwala uczniom poszerzać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają koła: -matematyczne, -polonistyczne, -teatralne, -ekologiczne, -informatyczne, -przyrodnicze, -zespół muzyczny, -SKS -SKKT -przyjaciół biblioteki - misyjne Uczniowie z kl. I-III biorą udział w kołach: -plastycznych, -muzycznych -technicznych, -sportowych, - teatralnych, -Klubie Małego Artysty. Uczniowie mogą uczestniczyć również w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Organizowane są zajęcia dla uczniów z dysleksją. Ponadto: - zajęcia logopedyczne - zajęcia socjoterapeutyczne - terapia pedagogiczna -kinezjologia edukacyjna -trening koncentracji uwagi -trening umiejętności interpersonalnych -rozszerzony program informatyk, -kształcenie językowe/j. angielski, j. niemiecki/, -opieka w świetlicy szkolnej w godz. od 6,30 do 16,30, -nauczanie w ramach "Zielonej Szkoły", -wspomaganie dzieci z ADHD.
Dojazd
autobusy 77, 56, 64, C.
Dodatkowe cechy