Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 71
Adres
Bośniacka 7, 70-842 Szczecin
Telefon
914600788
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Szafryna
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 71
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 71 mieści się na prawobrzeżnej stronie Szczecina. Położona jest wśród zieleni, w pobliżu Jeziora Dąbskiego. Rozpoczęła swą działalność w 1962r.jako dziesiąta "tysiąclatka" w województwie. Patronem szkoły w 1993 r. została para książęca: Bogusław X i Anna Jagiellonka. Społeczność lokalna ceni szkołę za stabilność grona pedagogicznego. Wielu obecnych uczniów, to dzieci naszych absolwentów. Cieszy również fakt, że niektórzy absolwenci wrócili do naszej szkoły jako nauczyciele. Szkoła posiada 15 sal lekcyjnych,salę gimnastyczną, salę komputerową, bibliotekę wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę i stołówkę szkolną serwującą domowe obiady. Uczniowie korzystają z boisk wybudowanych w ramach programu Orlik 2012 .Na czele społeczności uczniowskiej stoi Samorząd Uczniowski, który włącza się w organizowanie życia szkoły Dzięki działającym w placówce licznym kołom zainteresowań uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych odnosząc przy tym liczne sukcesy. Motywując uczniów do uczestnictwa w konkursach, placówka wspomaga wszelkie przejawy dziecięcej aktywności, a tym samym przyczynia się do rozwoju uczniowskiej indywidualności. Wielokrotnie uczniowie SP 71 otrzymują nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za osiągnięcia na polu naukowym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców, a jednocześnie dbając o jakość pracy szkoła rozpoczęła realizację programów autorskich. W ramach innowacji pedagogicznych od 2009 roku wprowadzono klasy językowe ( język niemiecki i język angielski). Szkoła prowadzi oddziały sportowe o specjalności piłka ręczna i piłka siatkowa. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła bierze udział w wielu akcjach i programach edukacyjnych ogólnopolskich : "Szklanka Mleka" , "Owoce w szkole", w Kampanii " Zachowaj Trzeźwy Umysł", " Góra Grosza" " Sprzątanie świata". Co roku realizowane są miejskie programy projakościowe dla uczniów zdolnych z języka niemieckiego, matematyki oraz koło szachowe. W placówce przeprowadzono szereg niezbędnych remontów m.in. generalny remont kuchni szkolnej, generalny remont sali lekcyjnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, kapitalny remont podłogi na parterze i piętrze korytarza, wymianę drugich drzwi wejściowych do szkoły. Odmalowano część sal lekcyjnych, odnowiono i przeniesiono do nowych pomieszczeń świetlicę szkolną. W szatni zamontowano bezpłatne szafki dla każdego ucznia. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, od wielu lat pracuje bez dzwonków. Ważną rolę odgrywa Rada Rodziców, dzięki której uczniowie otrzymują pomoce naukowe, nagrody na zakończenie roku, upominki dla pierwszaków. SP 71 w jest szkołą przyjazną uczniom i rodzicom. W utrzymanie bezpieczeństwa zaangażowani są rodzice i pracownicy szkoły.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych , międzyszkolnych i ogólnopolskich uzyskując tytuły laureatów, finalistów, wyróżnienia m.in. w konkursach matematycznych: Olimpus, Mat, Alfik, Kangur, Konkurs Matematyczny z elementami przyrody, Konkurs Matematyczny org. przez XIII LO w Szczecinie ; konkursach humanistycznych : Daję Słowo, Mali Mistrzowie Języka, Z poprawną ortografią na co dzień, Konkursie Humanistycznym i Historycznym org. przez XIII LO, Konkursie języka polskiego z elementami plastyki i muzyki; konkursach językowych: Olimpusie z j. angielskiego, Sezamie, Konkursie Języka Niemieckiego org. przez SP 61, Festiwalu Jęz. Niemieckiego org. przez ZS nr 13, Konkursie Jęz. Niemieckiego dla Szkół Podstawowych org. przez ZS nr1;  Uczniowie SP 71 chętnie uczestniczą w konkursach artystycznych, w których zajmują czołowe lokaty. W roku szkolnym 2017/2018 uczennica SP71 zdobyła tytuł Laureata w Konkursie Języka Angielskiego org. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ( zasięg wojewódzki), dwóch uczniów  uzyskało tytuły Finalistów w Konkursie Języka Niemieckiego org. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  ( zasięg wojewódzki). Uczniowie SP 71 osiągają wiele sukcesów sportowych - w szczególności w piłce ręcznej chłopców i siatkówce dziewcząt. Szkoła w klasach IV-VIII prowadzi oddziały sportowe piłki ręcznej i siatkowej. W r. szk. 2019/2020 SP 71 zajęła I miejsce we współzawodnictwie sportowym szczecińskich szkół podstawowych o liczbie do 450 uczniów, w roku 2023/2024 II miejsce we współzawodnictwie w piłce ręcznej.
Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzona przez szkołę praca dydaktyczno-wychowawcza pozwala uczniom poszerzać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają koła: matematyczne, polonistyczne, teatralne, ekologiczne,językowe, informatyczne, przyrodnicze, SKS , SKKT "Dąbianie" , Szkolne Koło Przyjaciół Biblioteki . 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Uczniowie klas 1-8 uczestniczą w wielu wycieczkach przedmiotowych oraz turystyczno-krajoznawczych. Tradycją szkoły jest organizowanie projektów edukacyjno-wychowawczych : "Mam Talent" ( kl. 1-8) , "Szkolny Dzień Sportu" ( kl. 1-8) ,  "Wieczór Filmowy" ( kl. 4) oraz "Noc Filmowa " ( kl. 5-8).

Opieka w świetlicy szkolnej organizowana jest w godz. od 6:30 do 16:30.

Dojazd
autobusy 56, 64, 77, 96, 97,C
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
50
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
918522093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie
Telefon jednostki przetwarzającej dane
914600788
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp71@miasto.szczecin.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe