Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 7
Adres
Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Telefon
914269830
Fax
914268922
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
Opis
Szkoła mieści się w malowniczej dzielnicy Szczecina Warszewo. Od 2011 roku dzieci realizują obowiązek szkolny w nowoczesnym budynku przy ul. Złotowskiej 86. Wyodrębniona część budynku dla klas I-III sprzyja bezpiecznej i przyjaznej najmłodszym atmosferze. Do dyspozycji uczniów są także sale dydaktyczne w zabudowie modułowej(połączone bezpośrednim przejściem z budynkiem głównym) sale gimnastyczne, boiska oraz plac zabaw. Zajęcia edukacyjne organizowane są w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8:00 do 16:25 Świetlica dla dzieci z klas I-III zapewniająca szereg zajęć edukacyjnych,plastycznych, profilaktycznych i rozrywkowych czynna jest w godzinach 7.00 - 17.00. W szkole funkcjonuje biblioteka, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i pracownia komputerowa. Stołówka szkolna uczniom zapewnia odpłatne ciepłe posiłki - obiady. Pielęgniarka - 5 dni w tygodniu.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, konkursach „Alfik”, „Pingwin”, Olimpus, Olimpusek MIX, „Słowo Daję”, Galileo, Zuch, a także w konkursach organizowanych przez XIII LO w Szczecinie oraz inne szkoły. Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Warszewo”, Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Stowarzyszenie „Polites”, bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu . Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne( m.in. „Spotkania rodzinne i nie tylko...”, „Dzieci dzieciom”), a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Dzieci biorą udział w programie „Mleko w szkole” i  „Owoce w szkole” oraz „Trzymaj Formę”. Szkoła uzyskała tytuły: - „Szkoła bez Przemocy” – „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. W tej chwili bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą”.


Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła uczy przez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Pozwala w klasie zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, informatycznej, technicznej, wychowania fizycznego oraz języka obcego pod opieką życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła organizuje liczne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań m. in. koła języków obcych, koło wokalne, koło plastyczne, koło informatyczne, koło dziennikarskie ( gazetka szkolna "WESOŁA SIÓDEMKA" ), koło młodego matematyka, koło recytatorskie, koło edukacji morskiej i regionalnej, koło krajoznawczo-turystyczne, koło przyrodnicze i ekologiczne oraz SKS ( siatkówka, koszykówka, piłka nożna i futbol flagowy). Dodatkowo uczniowie biorą udział w programie " Powszechna Nauka Pływania". W szkole prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i rozwijające ich uzdolnienia: - zajęcia wyrównawcze - zajęcia rewalidacyjne - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - gimnastyka korekcyjna - zajęcia humanistyczne dla uczniów uzdolnionych kl. II-VIII - zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla kl. kl. II-VIII

Dojazd
autobusy linii 87 i 57
Drzwi otwarte

10 MARCA 2020r.

        DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”

     w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki

 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się  terminem  rekrutacji do szkół podstawowych zapraszamy rodziców dzieci 6 i 7 letnich, które rozpoczną naukę  w gr. 0 i kl. I od  1 września 2020r.na spotkanie o godzinie 17:00 w auli szkolnej.   

W tym dniu  w godzinach od 17:30 do 18:30 będą mogli Państwo poznać warunki, w jakich dzieci uczą się i bawią w naszej szkole, a także wziąć udział w konsultacjach  z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe