Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 7
Adres
Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Telefon
914269830
Fax
914268922
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Przemysław Krześlak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
Opis
Szkoła mieści się w malowniczej dzielnicy Szczecina Warszewo. Od 2011 roku dzieci realizują obowiązek szkolny w nowoczesnym budynku przy ul. Złotowskiej 86 oraz ul. Kredowej. Wyodrębniona część budynku dla klas I-III sprzyja bezpiecznej i przyjaznej najmłodszym atmosferze. Do dyspozycji uczniów są także sale dydaktyczne w zabudowie modułowej (połączone bezpośrednim przejściem z budynkiem głównym) sale gimnastyczne, boiska oraz plac zabaw. Zajęcia edukacyjne organizowane są w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7:45 do 15:50. Świetlica dla dzieci z klas I-III zapewniająca szereg zajęć edukacyjnych, plastycznych, profilaktycznych i rozrywkowych czynna jest w godzinach 6.45 - 17.00. W szkole funkcjonuje biblioteka, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i pracownia komputerowa. Stołówka szkolna uczniom zapewnia odpłatne ciepłe posiłki - obiady. Pielęgniarka - 4 dni w tygodniu.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, konkursach „Alfik”, Olimpus, Olimpusek, a także w konkursach organizowanych przez inne szkoły. Uczniowie naszej szkoły  są zaangażowani w szereg projektów:  "Asy Internetu", "Bawię się i koduję", "Zaprogramuj swoją przyszłość", "Eko - Kufer". Nasi nauczyciele to ludzie z pasją prowadzący ciekawe lekcje z pozyskanym sprzętem z "Laboratoriów Przyszłości".  Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Warszewo”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Stowarzyszenie „Polites”, bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne ("Paczka dla zwierzaczka", "Dzieci - Dzieciom", "Paczuszka dla maluszka", "Siódemkowa paczka"), a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła uczy przez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Pozwala w klasie zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, informatycznej, technicznej, wychowania fizycznego oraz języka obcego pod opieką życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła organizuje liczne zajęcia oraz koła zainteresowań m. in. koło humanistyczne, koło gier i zabaw, koło informatyczne, koło matematyczne np.:

  • "Matematyczno - przyrodnicze safari"
  • "Po nitce do kłębka",
  • "Ciekawskie pierwszaki"
  • "Dzieci i filozofowie"
  • "Mały Wolontariusz"
  • "Młody Europejczyk"
  • "Łamiemy główki, łamiemy ołówki, czyli bliskie spotkania z literaturą"

W szkole prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i rozwijające ich uzdolnienia: - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - zajęcia rewalidacyjne - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne - gimnastyka korekcyjna. 

Dojazd
autobusy linii 87, 57, 99.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe