Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Telefon
914269830
Fax
914268922
E-mail
sekretariat@sp7.szczecin.pl
Strona www
http://www.sp7.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
Opis
Szkoła mieści się w malowniczej dzielnicy Szczecina Warszewo. Od 2011 roku dzieci realizują obowiązek szkolny w nowoczesnym budynku przy ul. Złotowskiej 86. Wyodrębniona część budynku dla klas I-III sprzyja bezpiecznej i przyjaznej najmłodszym atmosferze. Do dyspozycji uczniów są także sale dydaktyczne w zabudowie modułowej(połączone bezpośrednim przejściem z budynkiem głównym) sale gimnastyczne, boiska oraz plac zabaw. Zajęcia edukacyjne organizowane są w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8:00 do 16:25 Świetlica dla dzieci z klas I-III zapewniająca szereg zajęć edukacyjnych,plastycznych, profilaktycznych i rozrywkowych czynna jest w godzinach 7.00 - 17.00. W szkole funkcjonuje biblioteka, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i pracownia komputerowa. Stołówka szkolna uczniom zapewnia odpłatne ciepłe posiłki - obiady. Pielęgniarka - 4 dni w tygodniu.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", konkursach "Alfik", "Pingwin", Olimpus, Olimpusek MIX, "Słowo Daję", Galileo,Zuch,a także w konkursach organizowanych przez XIII LO w Szczecinie oraz inne szkoły. Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem "Nasze Warszewo", Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy ul. Rostockiej. Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne( m.in. "Spotkania rodzinne i nie tylko...", "Dzieci dzieciom"), a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Dzieci biorą udział w programie "Mleko w szkole"i " Owoce w szkole"oraz "Trzymaj Formę". Szkoła uzyskała tytuły: - "Szkoła bez Przemocy" - "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją"
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła uczy przez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Pozwala w klasie zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, zajęć komputerowych, technicznych, wychowania fizycznego oraz języka obcego pod opieką życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła organizuje liczne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań m. in. koła języków obcych, koło wokalne, koło plastyczne, koło informatyczne, koło dziennikarskie ( gazetka szkolna "WESOŁA SIÓDEMKA" ), koło młodego matematyka, koło recytatorskie, koło edukacji morskiej i regionalnej, koło krajoznawczo-turystyczne, koło przyrodnicze i ekologiczne oraz SKS ( siatkówka, piłka nożna i futbol flagowy). Dodatkowo uczniowie biorą udział w programie " Powszechna Nauka Pływania". W szkole prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i rozwijające ich uzdolnienia: - zajęcia wyrównawcze - zajęcia rewalidacyjne - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - gimnastyka korekcyjna - zajęcia humanistyczne dla uczniów uzdolnionych kl. II-VI - zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla kl. kl. II-VI
Dojazd
autobusy linii 87 i 57
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
150
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe