Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 68
Adres
Zakole 1a, 71-454 Szczecin
Telefon
914536448
Fax
914536448
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Romuald Kuźmitowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 68
Opis

Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich to: „Szkoła równych szans wszystkich dzieci. Szkoła partnerska, otwarta, życzliwa uczniom i ich rodzicom. Szkoła, która uczy uczenia się, rozwija i cieszy uczniów i ich rodziców”. Nasz budynek szkolny otaczają piękne zielone tereny i boiska sportowe oraz plac zabaw. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Sale lekcyjne są jasne i przestronne. W klasach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się tablice interaktywne. Mamy do dyspozycji: pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salę małą z lustrami pracownię komputerową, salę zabaw, bibliotekę z czytelnią, stołówkę z zapleczem kuchennym, gabinet pielęgniarski - czynny trzy razy w tygodniu. Opieka nad dziećmi po zajęciach odbywa się w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.30 z podziałem na grupy wiekowe: pierwszoklasiści. uczniowie klas drugich  oraz świetlica klas trzecich i czwartych. Nasza szkoła to placówka z tradycjami, które na stałe są wpisane w kalendarz szkolny: pasowanie na przedszkolaka, na ucznia klasy pierwszej, zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, pożegnanie absolwentów szkoły, Dzień Patrona, festyny rodzinne, organizacja imprez i konkursów m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Marynistycznej i Fotografii Impresje morskie, Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej Rogatywka. Współpracujemy z wieloma instytucjami i ośrodkami środowiska lokalnego m.in.: Radą Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, 12 Batalionem Dowodzenia Ułanów Podolskich, Kołem Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Centrum Opieki nad Dzieckiem, Orkiestrą Wojskową Szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej, która uświetnia nasze uroczystości szkolne. Współpraca ta służy wszechstronnemu rozwojowi naszej placówki. Cieszymy się, że nasze grono przyjaciół szkoły z roku na rok się powiększa. Najbardziej aktywnych nagradzamy statuetką Przyjaciel Szkoły.
Od roku szkolnego 2021/2022 nasza placówka dzięki umowie z Fundacją POGOŃ SZCZECIN Football Schools posiada od klasy I oddziały sportowe o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

W każdym roku szkolnym nasi uczniowie biorą liczny udział w różnorodnych konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, wykazując swoją wiedzę oraz zdolności artystyczne i sportowe. Odnoszą wiele sukcesów rozsławiając placówkę w środowisku lokalnym. Jesteśmy dumni nie tylko z laureatów i finalistów znaczących konkursów matematycznych, przyrodniczych, humanistycznych, językowych, ale cieszy nas każde wyróżnienie oraz wysoka lokata dzieci w konkursach szkolnych, międzyszkolnych organizowanych na terenie naszego miasta. Wśród uczniów naszej szkoły co roku mamy stypendystów Prezydenta Miasta Szczecin. Nasi uczniowie również uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych m.in. Iskierka radości, Pomocna dłoń, Góra grosza Paczka dla Zwierzaczka i innych. Czytaj więcej: http://www.sp68szczecin.pl

Szkoła otrzymała certyfikaty:

  • Szkoła z klasą
  • Szkoła przyjazna wolontariatowi
  • Szkoła bez przemocy
Sześciolatek w pierwszej klasie
W naszej szkole szczególnie otaczamy opieką dzieci sześcioletnie rozpoczynające naukę w klasie pierwszej, realizują oni program adaptacyjny, który wspiera sześciolatka w nabywaniu nowych doświadczeń i umiejętności. Dzieci uczą się w jasnych przestronnych salach, wyposażonych w nowe stoliki i regulowane krzesełka dostosowane do wzrostu. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych (tablic interaktywnych). Korzystają ze świetlicy szkolnej, przystosowanej tylko dla pierwszoklasistów.
Zajęcia pozalekcyjne
W czasie wolnym dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie otoczeni są opieką pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną. Żaden uczeń nie jest pozostawiony sam sobie ani ze swoim talentem, ani też z trudnościami. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko kryje w sobie zdolności, a naszym zadaniem jest je odkryć. Stąd też w naszej szkole równolegle wspieramy uczniów zdolnych, dając im do wyboru szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych, by mogli rozwijać swoje zainteresowania, natomiast uczniom potrzebującym kierunkowego wsparcia oferujemy zajęcia specjalistyczne i wyrównujące szanse edukacyjne. Szkoła oferuje uczniom dużą gamę zajęć pozalekcyjnych: W klasach I-III Koło edukacji morskiej, języka angielskiego, plastyczno-techniczne, muzyczno-taneczne,  ekologiczno-przyrodnicze, czytelnicze. W klasach IV-VIII koło matematyczne, humanistyczne, informatyczne, języka angielskiego, teatralne, chór szkolny, przyrodnicze. Zajęcia sportowe: piłka nożna chłopcy i dziewczęta, piłka ręczna, tenis stołowy, lekkoatletyka. W placówce organizuje się też pomoc dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi w formie zajęć wyrównawczych z przedmiotów, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęcia terapeutyczne takie jak: socjoterapeutyczne, logopedyczne, Aktywnie działa samorząd szkolny.
Dojazd
Do naszej szkoły można dojechać autobusami linii: 80 i 51, 78 z ul. Kołłątaja (przy Targowisku Manhattan) oraz linią „B” - pośpiesznym.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
ZARZĄDZENIE NR 48/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 stycznia 2022 r.