Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65
Adres
Młodzieży Polskiej 9, Szczecin - 18, 70-774 Szczecin
Telefon
914613940
Fax
914613940
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Wierzba
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • zajęcia edukacyjne
 • pierwsza pomoc
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia sportowe
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • uroczystości
Opis

Szkoła Podstawowa nr 65 to szkoła z tradycjami. Działa nieprzerwanie od 1961 roku. Położona jest w dzielnicy Szczecin Zdroje w sąsiedztwie Puszczy Bukowej i Jeziora Szmaragdowego. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. W bieżącym roku szkolnym liczy 24 klasy I – VIII oraz 4 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat.


W roku szkolnym 2022/2023 planujemy w ramach edukacji wczesnoszkolnej szkolnej utworzenie 3 klas I, dla których zajęcia organizowane będą w systemie jednozmianowym w zespołach klasowych liczących maksymalnie 25 uczniów.


POSIADAMY:

 • 2 sale informatyczne
 • Bibliotekę z Centrum Multimedialnym
 • Obiekty sportowe szkoły: hala sportowa, sala gimnastyczna, salki rekreacyjne wyposażone w ramach programu „Radosna Szkoła”, boisko szkolne „ORLIK 2012”, 2 place zabaw, siłownia „pod chmurką”
 • Odpowiednio wyposażone sale i atrakcyjne pomoce dydaktyczne
 • Stołówkę
 • Monitoring
 • Dziennik elektroniczny

ZAPEWNIAMY:

 • Opiekę pozalekcyjną w ramach „Klubu Malucha” (świetlica szkolna), w którym zajęcia organizowane są w godzinach 6.30 - 17.00 w odpowiednio dobranych grupach wiekowych
 • Smaczne i zdrowe posiłki
 • Pomoc specjalistyczną, psychologiczno – pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog) oraz medyczną (pielęgniarka, stomatolog)

ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się, korygujące wady wymowy oraz zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów prowadzone w ramach Klubu Malucha (zajęcia świetlicowe) m.in.:
  • Zabawy muzyczno – ruchowe
  • Układanki logiczne
  • W zaczarowanym świecie baśni
  • Zwykłe i niezwykłe zajęcia plastyczne
  • Gry i zabawy ruchowe
 • Półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji (odpłatnie)

Nasi uczniowie wzrastają w poszanowaniu tradycji, mają stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju, rozwijania twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom, wpajają zasady zdrowego stylu życia. Uczą wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i tolerancji.


REALIZUJEMY PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA”

 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła zachęca swoich wychowanków do prezentowania swojej wiedzy, talentów i umiejętności na konkursach, festynach i wystawach. W każdym roku szkolnym bierzemy udział w wielu konkursach i turniejach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty. Sami również organizujemy konkursy o zasięgu miejskim np.: Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, Konkurs Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej czy objęte Mecenatem Miasta Szczecin konkursy: Potyczki Matematyczne oraz Szczecin – miasto niezwykłe, który objęty jest również Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W ostatnich latach nasi uczniowie w różnych dziedzinach odnosili liczne sukcesy. Mogli pochwalić się tytułami laureata, finalisty czy wyróżnieniem między innymi w:

·         Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, fizyki, geografii i historii;

·         Międzyszkolnych Konkursach Humanistycznych, Matematycznych czy Przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez XIII LO;

·         Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

·         Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon Matematyczny;

·         Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym "Mali Mistrzowie Języka;

·         Ogólnopolskim Turnieju Gwiaździstej Eskadry;

·         Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego.

Nasza placówka może pochwalić się również się Certyfikatem Zaczytanej Szkoły,

Ponadto każdego roku nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w licznych turniejach sportowych tj.: Mistrzostwach Szczecina Szkół Podstawowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, w pływaniu, w żeglarstwie, w Międzyszkolnych Turniejach piłki nożnej, turniejach tańca nowoczesnego oraz w różnych konkursach artystycznych. W szkole organizujemy wewnątrzszkolne i międzyszkolne zawody sportowe dla dzieci grup przedszkolnych, uczniów klas I-III i IV-VIII.

Szkoła bierze aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych i społecznych., m. in. „Bezpieczna Szkoła”, kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Góra Grosza”, „Iskierka Radości” i wielu innych.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Sześcioletni uczniowie w naszych klasach pierwszych są obecne już od września 2009 roku. Naszym wychowankom zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów m. in. pedagoga, psychologa i logopedy. Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami i atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi. Sześciolatek w naszej szkole uczy się poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, co daje możliwości wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Zdobywa wiedzę bez stresów i rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z podstawą programową MEN.

Zajęcia pozalekcyjne

Naszym wychowankom w ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy: 

 

Na poziomie klas 1-3: 

 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy: 
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło Morskie,
  • Koło Żeglarskie 
  • Klub Małych Odkrywców
  • W świecie matematyki
  • Gry i zabawy sportowe 
 • zajęcia programowania i kodowania realizowane w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość”

 Na poziomie klas 4-8: 

 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy: 
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  • Konsultacje przedmiotowe 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło języka polskiego 
  • Koło matematyczne 
  • Koło Morskie 
  • SKS
  • Zespół wokalny
  • koło rękodzieła artystycznego "handmade"
 • zajęcia realizowane w ramach projektu
  "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczni.ów szczecińskich szkół"::
  • zajęcia biologiczne
  • zajęcia fizyczne
  • zajęcia chemiczne
  • zajęcia geograficzne
  • zajęcia matematyczne
  • doradztwo edukacyjno - zawodowe
  • laboratoria informatyczne (od 2021/2022)

 Realizujemy programy projakościowe w oparciu o: 

 • Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 
 • Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych 
 • Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się.

Bardzo aktywnie działa w szkole Koło Wolontariatu. Nasi Wolontariusze poza udziałem w akcjach społecznych, pomocowych w chwilach wolnych uczą się alternatywnych metod komunikacji - języka migowego

 

 


Dojazd
dojazd autobusami linii: 54, 55, 64, 65, 71, 73, 84, B, D, G
Kontakty zagraniczne

W ramach współpracy z zagranicą nasi uczniowie biorą udział m. in. w zajęciach prowadzonych przez studentów zrzeszonych w AIESEC, uczestniczą w spektaklach teatralnych Schwedt. Realizujemy zajęcia języka niemieckiego w ramach programu współpracy Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania". W szkole cyklicznie organizowane są: Festiwal Języków Obcych oraz Dni Języków Obcych oraz Konkursu piosenki świątecznej w języku obcym. 


Drzwi otwarte

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
75