Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65
Adres
Młodzieży Polskiej 9, Szczecin - 18, 70-774 Szczecin
Telefon
914613940
Fax
914613940
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • zajęcia edukacyjne
 • pierwsza pomoc
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia sportowe
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia dodatkowe
 • uroczystości
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła zachęca swoich wychowanków do prezentowania swojej wiedzy, talentów i umiejętności na konkursach, festynach i wystawach. W każdym roku szkolnym bierzemy udział w wielu konkursach i turniejach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty. Sami również organizujemy ciekawe konkursy o zasięgu szkolnym i miejskim.  W ostatnich latach nasi uczniowie w różnych dziedzinach odnosili liczne sukcesy. Mogli pochwalić się tytułami laureata, finalisty czy wyróżnieniem między innymi w: Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii i historii; Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon Matematyczny; Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym "Mali Mistrzowie Języka;

Nasza placówka może pochwalić się również się Certyfikatem Zaczytanej Szkoły,

Ponadto każdego roku nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w licznych turniejach sportowych tj.: Mistrzostwach Szczecina Szkół Podstawowych w piłce nożnej, koszykowej, Międzyszkolnych Turniejach piłki nożnej, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, turniejach tańca nowoczesnego oraz w różnych konkursach artystycznych. W szkole organizujemy wewnątrzszkolne i międzyszkolne zawody sportowe dla dzieci grup przedszkolnych, uczniów klas I-III i IV-VIII.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy, jeżeli dziecko:

·         korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

·         posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168  ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (art. 36 ust. 1 ust. 2 Prawa oświatowego).

Przyjęcie dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy jest możliwe, jeżeli zostanie spełniony przynajmniej jeden z dwóch wymienionych warunków.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Naszym wychowankom w ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy: 


Na poziomie klas 1-3: 


 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy: 
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  • Zajęcia integracji sensorycznej
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło Morskie,
  • Koło Robotyki
  • Klub Małych Odkrywców
  • Gry i zabawy sportowe 
  • Zajęcia rozwijające w ramach godzin dyrektorskich

 Na poziomie klas 4-8: 

 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy: 
  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
  • Konsultacje przedmiotowe 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło robotyki
  • Koło matematyczne 
  • Koło Morskie 
  • SKS
  • Zespół wokalny
  • Koło rękodzieła artystycznego "Handmade"
  • Koło plastyczne

 Realizujemy programy jakościowe w oparciu o: 

 • Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 
 • Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się.
Dojazd
dojazd autobusami linii:   64, 65, 66, 73, 79, 84, 93, B, i tramwajami linii: 2,7,8
Kontakty zagraniczne

Realizujemy „Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego, jako języka sąsiada, w szkołach podstawowych i szkole ponadgimnazjalnej będących oświatowymi jednostkami budżetowymi Gminy Miasto Szczecin” jako kontynuacja programu realizowanego w ramach Interreg VA – „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji”. W ramach realizacji tego programu uczniowie uczestniczą w spotkaniach studyjnych z uczniami z Niemiec.

 

Drzwi otwarte
06.03.2024r.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe