Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65
Adres
Młodzieży Polskiej 9, Szczecin - 18, 70-774 Szczecin
Telefon
914613940
Fax
914613940
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Wierzba
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
 • Szkoła Podstawowa nr 65
Opis

Szkoła Podstawowa nr 65 to szkoła z tradycjami. Działa nieprzerwanie od 1961 roku. Położona jest w dzielnicy Szczecin Zdroje w sąsiedztwie Puszczy Bukowej i Jeziora Szmaragdowego. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. W bieżącym roku szkolnym liczy 23 klasy I – VIII oraz 5 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat.W roku szkolnym 2020/2021 planujemy w ramach edukacji wczesnoszkolnej szkolnej utworzenie 3 klas I, dla których zajęcia organizowane będą w systemie jednozmianowym w zespołach klasowych liczących maksymalnie 25 uczniów.


POSIADAMY:

 • 2 sale informatyczne
 • Bibliotekę z Centrum Multimedialnym
 • Obiekty sportowe szkoły: hala sportowa, sala gimnastyczna, salki rekreacyjne wyposażone w ramach programu „Radosna Szkoła”, boisko szkolne „ORLIK 2012”, plac zabaw, siłownia „pod chmurką”
 • Odpowiednio wyposażone sale i atrakcyjne pomoce dydaktyczne
 • Stołówkę
 • Monitoring
 • Dziennik elektroniczny

ZAPEWNIAMY:

 • Opiekę pozalekcyjną w ramach „Klubu Malucha” (świetlica szkolna), w którym zajęcia organizowane są w godzinach 6.30 - 17.00 w odpowiednio dobranych grupach wiekowych
 • Smaczne i zdrowe posiłki
 • Pomoc specjalistyczną, psychologiczno – pedagogiczną oraz medyczną (logopeda, pedagog, psycholog, pielęgniarka, stomatolog)

ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się, korygujące wady wymowy oraz zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów prowadzone w ramach Klubu Malucha (zajęcia świetlicowe) m.in.:
  • Zabawy muzyczno – ruchowe
  • Układanki logiczne
  • W zaczarowanym świecie baśni
  • Zwykłe i niezwykłe zajęcia plastyczne
  • Gry i zabawy sportowe
 • Półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji (odpłatnie)

Nasi uczniowie wzrastają w poszanowaniu tradycji, mają stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju, rozwijania twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom, wpajają zasady zdrowego stylu życia. Uczą wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i tolerancji.


REALIZUJEMY PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła zachęca swoich wychowanków do prezentowania swojej wiedzy i swoich talentów i umiejętności na konkursach, festynach i wystawach. W każdym roku szkolnym bierzemy udział w wielu konkursach i turniejach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty np. Kangur matematyczny, Oxford, Konkurs matematyczno – przyrodniczy i humanistyczny z elementami historii. Sami również organizujemy konkursy o zasięgu miejskim np.: Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, Konkurs Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej, Konkurs na najpiękniejszą maskę karnawałową, czy objęte Mecenatem Miasta Szczecin konkursy: Potyczki Matematyczne oraz Szczecin – miasto niezwykłe, który objęty jest również Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W każdej z dziedzin odnosimy liczne sukcesy.  W roku szkolnym 2016/2017 szkoła mogła pochwalić się osiągnięciami: Certyfikat Zaczytanej Szkoły;  finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego;  wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Nauk Przyrodniczych na Scenie „Science of Stage 7”; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2017”; laureat  etapu  wojewódzkiego  Małego Konkursu recytatorskiego;  I m-ce w Historycznej Grze Miejskiej „Operacja WRONA-35”; II m-ce w konkursie „Omnibus dla gimnazjalistów”. W roku szkolnym 2017/2018 można wyróżnić kolejne sukcesy: finalistka Konkurs Humanistyczny i Konkursu Matematycznego organizowanego przez XIII LO; laureat i finalista Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego SP; laureat i finalista Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego SP; finalista Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z matematyki SP;  finalista Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego GM; dwie finalistki Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego GM; finalista Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez XIII LO; finaliści Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego "Mali Mistrzowie Języka; laureat Ogólnopolski ego konkursu matematycznego Leon. Rok szkolny 2018/2019 przyniósł szkole kolejne wyróżnienia: finalista Kuratoryjnego  konkursu przedmiotowego z biologii SP; finalista Kuratoryjnego  konkursu przedmiotowego z fizyki SP; finalista Kuratoryjnego  konkursu przedmiotowego z języka angielskiego SP; laureat Kuratoryjnego  konkursu przedmiotowego z historii  SP; finalista Kuratoryjnego  konkursu przedmiotowego z języka angielskiego GM; II miejsce Ogólnopolskim Turnieju Gwiaździstej Eskadry; laureat Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon Matematyczny. W obecnym roku szkolnym do etapu wojewódzkiego przedmiotowych konkursów kuratoryjnych zakwalifikowali się uczniowie w zakresie przedmiotów:  języka angielskiego ( dwie osoby),  języka polskiego ,  matematyki ( dwie osoby) i  geografii.

Każdego roku uczniowie zdobywają czołowe miejsca w licznych turniejach sportowych tj.: Turniejach Piłki Nożnej, Mistrzostwach Szczecina w Pływaniu, Mistrzostwach Szczecina w Żeglarstwie, Turniejach tenisa stołowego, jak również w konkursach artystycznych.Ponadto uczniowie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych i społecznych., m. in. „Bezpieczna Szkoła”, kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Góra Grosza”, „Iskierka Radości” i wielu innych.

 

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Sześcioletni uczniowie w naszych klasach pierwszych są obecne już od września 2009 roku. Naszym wychowankom zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów m. in. pedagoga, psychologa i logopedy. Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami i atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi. Sześciolatek w naszej szkole uczy się poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, co daje możliwości wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Zdobywa wiedzę bez stresów i rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z podstawą programową MEN.

POSIADAMY CERTYFIKAT „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SZEŚCIOLATKA” WYDANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Naszym wychowankom proponujemy: 

Na poziomie klas 1-3: 
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy i wady postawy: 
  • Zajęcia wyrównawcze, 
  • Zajęcia logopedyczne, 
  • Terapia pedagogiczna, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło informatyczne 
  • Koło plastyczne. 
  • Koło Morskie,
  • Koło Żeglarskie 
  • Gry i zabawy sportowe 
 Na poziomie klas 4-8: 
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci mających trudności w uczeniu się oraz korygujące wady wymowy: 
  • Zajęcia wyrównawcze, 
  • Terapia pedagogiczna, 
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
  • Konsultacje przedmiotowe 
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: 
  • Koło języka polskiego 
  • Koło matematyczne 
  • Koło informatyczne 
  • Koło plastyczne 
  • Koło Morskie 
  • Koło sportowe 
  • Koło przyrodnicze szkolne koło LOP 
  • Młodzi ekolodzy 
  • Zespół wokalny
  • Koło religijne
 • zajęcia realizowane w ramach projektu "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczni.ów szczecińskich szkół":
  • zajęcia biologiczne
  • zajęcia fizyczne
  • zajęcia chemiczne
  • zajęcia geograficzne
  • zajęcia matematyczne
  • doradztwo edukacyjno - zawodowe
  • laboratoria informatyczne (od 2020/2021)
 Realizujemy programy projakościowe w oparciu o: 
 • Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 
 • Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych 
 • Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się .
Bardzo aktywnie działa w szkole Koło Wolontariatu. Nasi Wolontariusze poza udziałem w akcjach społecznych, pomocowych w chwilach wolnych uczą się alternatywnych metod komunikacji  - języka migowego

Dojazd
dojazd autobusami linii: 54, 55, 64, 65, 71, 73, 84, B, D, G
Kontakty zagraniczne

W ramach współpracy z zagranicą nasi uczniowie biorą udział m. in. w zajęciach prowadzonych przez studentów zrzeszonych w AIESEC, uczestniczą w spektaklach  teatralnych Schwedt. Realizujemy zajęcia języka niemieckiego w ramach programu współpracy Interreg V A. W szkole cyklicznie organizowane są:  Festiwal Języków Obcych oraz Dni Języków Obcych oraz Konkursu piosenki świątecznej w języku obcym. 

Drzwi otwarte
11 marca 2020 r. w godz. 14.30 - 17.00