Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
GRODZKA 23, 70-543 Szczecin
Telefon
914332924
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Joanna Połeć-Trusiuk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie jest usytuowana u stóp Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Grodzkiej 23. Wyróżnia się pięknym położeniem i estetyką wnętrz w różnorodnej gamie kolorystycznej. Jako pierwsza szkoła podstawowa w Szczecinie utworzyła w 1994 roku klasy integracyjne, do których przyjmuje dzieci na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wspomagając proces dydaktyczno - wychowawczy realizowane są programy autorskie i prowadzone różnorodne terapie (pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, muzykoterapia,Integracja Sensoryczna, zajęcia z dysleksji, zajęcia wyrównawcze,korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia metodą Weroniki Sherborn'e, metodą Marii Montessori.) Opieka medyczna : pielęgniarka 2 x w tygodniu. Dzieci z klas I - VI dostępna jest świetlica szkolna, gdzie w grupach wiekowych prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje dzieci. Stołówka szkolna zapewnia wszystkim uczniom smaczne obiady ,mleko i owoce. Internet : w pełni wyposażona pracownia komputerowa, Centrum Informacji Multimedialnej, sieć bezprzewodowa w całej szkole do pracy na lekcji ze szkolnymi tabletami. Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi każdego ucznia przy aktywnym wsparciu rodziców. Wieloletnią tradycją szkoły jest wychowanie morskie, sport, turystyka, ekologia, propagowanie zdrowego stylu życia. Szkoła otwarta jest na współpracę europejską.Od kilku lat współpracujemy ze szkołami w Niemczech. Owocem współpracy są wysokie wyniki nauki języków obcych , szczególnie języka niemieckiego oraz wysokie lokaty w licznych konkursach językowych. Szkoła oferuje: Jednozmianowość w szkole (Dzieci zaczynają lekcje o 8.00, 9.00 i kończą ok. 13.00, 14.00, każdy zespół ma swoją klasę i może tam spokojnie zostawiać wszystkie swoje rzeczy.) Małą, kameralną szkołę (W szkole jest 315 uczniów, co sprawia, że nauczyciele znają każde dziecko. W szkole jest spokojnie i bezpiecznie) Klasy maksymalnie 20 osobowe i 2 nauczycieli w każdej (jedna z pań przypisana jest do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, druga nauczycielka zajmuje się pozostałą 15 dzieci, przez co ma czas dla każdego dziecka) Opiekę psychologa, logopedy, pedagoga na terenie szkoły (W SP63 z OI wszyscy specjaliści zatrudnieni są na pełny etat. Pomagają dzieciom pokonać trudności szkolne i rozwojowe. Doradzają rodzicom i wspomagają w procesie wychowania ich pociech.) Opiekę świetlicową w 4 osobnych salach w podziale na wiek dzieci w godzinach od 6.45 do 16.30 (podczas pobytu w świetlicy dzieci odrabiają lekcje, bawią się w kącikach zainteresowań, biorą udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy: promocja zdrowia- Święto Jabłka, Urodziny Marchewki, Dzień Piernika itp.; tradycje – Andrzejki, Mikołajki, Wielkanocne malowanie jaj i wiele innych) Tu nikt się nie nudzi!! Dodatkowe, płatne zajęcia na terenie placówki (taniec towarzyski, karate, robotyka, nauka języków obcych i inne) Udział w wielu konkursach (nasi uczniowie biorą udział zarówno w konkursach szkolnych, czy międzyszkolnych, ale również Rada Rodziców umożliwia na terenie placówki udział w płatnych konkursach ogólnopolskich jak: Kangur, Alfik, Zuch, Mat, Max i inne) Bardzo smaczne posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię (w tej chwili z obiadów szkolnych korzysta prawie 70% uczniów) Sklepik szkolny (w sklepiku szkolnym można kupić wyłącznie zdrową żywność oraz podręczne pomoce szkolne jak zeszyt, ołówek, klej itp.)
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła posiada : - CERTYFIKAT ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI - CERTYFIKAT LIDERA INTEGRACJI - CERTYFIKAT PROMOCJI ZDROWIA - CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY - od 1 września 2008 r. szkoła uzyskała status Szkoły z Oddziałami Integracyjnymi. W historię szkoły wpisanych jest wiele sukcesów: - wysoki poziom edukacji,którego efektem są laureaci i finaliści licznych konkursów przedmiotowych - wymiana międzynarodowa ze szkołami niemieckimi. - realizacja programów autorskich,unijnych,projakościowych,itp. - działalność prozdrowotna, proekologiczna,edukacja morska,regionalna i wychowanie patriotyczne - bezpieczna i przyjazna szkoła z klimatem ,otwarta na potrzeby innych. - złote medale w lekkoatletyce
Sześciolatek w pierwszej klasie
Sale lekcyjne dostosowane są do potrzeb dzieci, wyposażone w pomoce dydaktyczne. W każdej sali znajduje się kącik rekreacyjny. Dzieci mają możliwość zostawiania podręczników w szkole. Dzieci rodziców pracujących mogą w godzinach 7.00 - 16.30 korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Posiłki spożywają pod opieką nauczycieli. Korzystają z programu "Owoce w szkole" i akcji "Szklanka mleka". Chętni uczniowie mogą wziąć udział w programie "Powszechna nauka pływania". Dodatkowe 10 godzin tygodniowo bezpłatnych zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania oraz wspomagające rozwój dzieci 6 letnich (język angielski lub niemiecki, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej: gry zespołowe oraz profilaktykę wad postawy, zajęcia plastyczne, muzyczne: gra na instrumentach - flet, flażolet lub dzwonki do wyboru oraz zespół muzyczny, zajęcia wspomagające rozwój umiejętności szkolnych dzieci sześcioletnich: Metodą Marii Montessori oraz Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn’e, multimedia – zajęcia z tabletami, gdzie dzieci uczą się jak bezpiecznie i mądrze korzystać z multimediów i Internetu)
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych : SKKT, SKS, muzykoterapia kl. I - III, gimnastyka korekcyjna kl. I - III, chór kl. IV - VI, spotkania "Czytamy dzieciom", zajęcia z origami, programy naprawcze (język polski, matematyka, przyroda) ,zajęcia dla dzieci z dysleksją,rewalidacja metodą sensoryczną SI, taniec towarzyski, karate, nauka języków obcych i inne)
Dojazd
Dogodny dojazd każdym środkiem komunikacji miejskiej do Bramy Portowej Mostu Długiego lub Placu Hołdu Pruskiego.
Historia
Właściwie opowieść o naszej szkole trzeba by zacząć od przedstawienia miejsca, w którym została wybudowana. Niewielu ze Szczecinian zna zapewne historię związaną z tym miejscem. Pierwsze wzmianki o tej części Starego Miasta pojawiają się pomiędzy latami 1307-1311. Na terenie naszego, obecnego boiska szkolnego istniał tzw. Dziedziniec Jana. Na nim to ulokowano budynek pełniący rolę szpitala(curia infirmorum). Był pierwszym wymienionym w źródłach pisanych tego typu obiektem w Szczecinie. W roku 1440 miejsce to opisywano jako Zajazd Nędzy (Ehlendshof) a także Dom Pielgrzyma (Pilgrenhus). Zatem przebywać tu mogli oprócz chorych także odwiedzający miasto podróżni. Patronką tego przybytku została św. Elżbieta. Po triumfie reformacji na Pomorzu opiekę nad tym miejscem zorganizowała Fundacja klasztoru św. Jana. Wymienia się ją jako właścicielkę tego obiektu w roku 1723. Z czasem jeden budynek zastąpiono kilkoma, nadając im około 1830 roku wspólną nazwę Zajazd św. Jana. Od roku 1857 znajduje tu swoją siedzibę szkoła. Tak było do II wojny światowej. W grudniu 1944 naloty bombowe obracają w proch Dziedziniec Jana wraz z istniejącymi tam budynkami. Zniknęła pod gruzami prawie cała dzielnica Stare Miasto. Po ostatecznym przejęciu przez polskie władze Szczecina w 1945 r. rozpoczął się nowy rozdział w 700-letniej historii miasta. Kwartał Starego miasta w rejonie ulic: Grodzkiej, Kuśnierskiej i Farnej czekał na odbudowę aż do lat 50/60-tych. Zwłoka z odbudową podyktowana była ogromem zadań stojących przed Polakami przywracającymi Szczecin na nowo do życia. Rosnąca liczba mieszkańców również tych najmłodszych przyczyniła się do rozpoczęcia odbudowy tej części miasta. Wraz z domami mieszkalnymi postanowiono wybudować szkołę. Na lokalizację nowej placówki oświatowej wybrano ten rejon ze względu na jego dogodne centralne położenie w dzielnicy. Poza tym dawna zabudowa tego terenu nie nadawała się do odbudowy. W roku 1961 przy ulicy Grodzkiej 23 swoje podwoje otworzyła Szkoła Podstawowa nr 63. Współcześnie nasza szkoła liczy ponad 300 uczniów. Jest zatem niedużą, przyjazną placówką. Wszyscy znamy się osobiście i czujemy się jak w jednej rodzinie. Dyrektorem szkoły jest pani Joanna Połeć -Trusiuk. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, licznych kół zainteresowań. Od kilku lat prowadzimy aktywną wymianę z zagranicznymi szkołami z Niemiec i Danii. Specjalnością naszej szkoły jest oczywiście integracja dzieci zdrowych i tych z dysfunkcjami. Jesteśmy wspierani przez naszych przyjaciół ze Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców oraz z firmy "Gustaw Securitas".
Kontakty zagraniczne
Od kilku lat współpracujemy ze szkołami w Niemczech. Owocem współpracy są wysokie wyniki nauki języków obcych , szczególnie języka niemieckiego oraz wysokie lokaty w licznych konkursach językowych.
Drzwi otwarte
17.02.2024 r. w godz. 10:00 - 14:00
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
(91) 85 22 093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin
Telefon jednostki przetwarzającej dane
(91) 4 332 924
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp63@miasto.szczecin.pl
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
65