Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
3 Maja 4/7, 70-214 Szczecin
Telefon
091/485 17 60, 091/485 17 63
Fax
091/485 17 66
E-mail
sp61@um.szczecin.pl
Strona www
http://sp61szczecin.edupage.org
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 61
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 61 znajduje się w centrum Szczecina, ale stanowi w tej części miasta oazę zieleni dzięki ogrodowi, który otacza szkołę. Gdyby chcieć w skrócie scharakteryzować jej charakter , to można powiedzieć, że jest to szkoła S E R C A i R O Z U M U. Oznacza to, że stawiamy wymagania i dążymy do sukcesów naszych uczniów, ale pamiętając o dobrych relacjach z uczniami i rodzicami. Między innymi dlatego bierzemy czynny udział, wraz z innymi szkołami, w projekcie Sieci Szkół Przyjaznych realizowanym pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoły w skład, której wchodzą: duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, pracownia komputerowa i centrum multimedialne z bezpiecznym dostępem do internetu, gabinety i pracownie przedmiotowe. Nauczyciele maja do dyspozycji wszystko co niezbędne w nowoczesnej edukacji, m.in. laptopy, projektor, rzutniki, kserokopiarki i inne pomoce. Ważnym obszarem jest sfera opieki i wspomagania. Dbają o to: pedagog, psycholog, pedagodzy specjalni m.in. z uprawnieniami do nauczania dzieci niewidomych, pielęgniarka, wychowawca Klubu Spotkań Twórczych oraz wychowawcy świetlicy, która działa w godz. od 7 do 16,3o. Dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów oraz bufetu szkolnego. Szkoła jako centrum kultury jest miejscem odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień uczniów oraz spotkań z osobowościami. Gościliśmy m.in. Krystynę Feldman, Joannę Szczepkowską, Halinę Frąckowiak, Ryszarda Krynickiego, prof. A. Nalaskowskiego, prof. H. Obuchowską, Jakuba Śpiewaka z Fundacji KIDPROTEKT, ojca Jana Berezę i wiele innych osób. Szkoła współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Uniwersytetem Szczecińskim, Radą Osiedla, Policją, PSR, MOPR. Nauczyciele doskonalą systematycznie swoje umiejętności. Kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Ważną osoba jest pani Ala - woźna, która zna wszystkich uczniów i wita na dzień dobry wszystkich uśmiechem. Nieustannie dbamy o estetykę szkoły i jej otoczenia dzięki pozyskiwanym środkom wnętrze szkoły jest bardzo kolorowe, estetyczne i funkcjonalne. Barwne korytarze, sale lekcyjne i toalety sprzyjają miłemu spędzaniu czasu w szkole i dobrze wpływają na uczniów. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa, o które dbamy zarówno poprzez pracę z uczniami ( nasz program profilaktyczny znalazł uznanie recenzentów i był wprowadzany w kilku szkołach), jak i poprze wyposażenie i uwrażliwienie pracowników. Sprzyja temu również brak anonimowości, gdyż do szkoły uczęszcza ok. 400 uczniów. Na sprawdzianie na zakończenie szkoły uczniowie nasi osiągają dobre wyniki, najlepsze wśród szkół okolicznych naszego rejonu . Chcąc uatrakcyjniać naukę wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne. Od 01.09.07. uruchomiliśmy klasę z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Jest to udane przedsięwzięcie, dlatego w roku szkolnym 2008/09 utworzyliśmy niemiecką i angielską klasę językową Nowością jest utworzenie klasy artystycznej we wrześniu 2008. Co to jest dobra szkoła, według nas to taka szkoła, która stale się sobie przygląda i doskonali co ma odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Jednym z elementów dających satysfakcję uczniom nauczycielom i rodzicom jest udział w różnego rodzaju prezentacjach i konkursach. Jest to ważny element pracy szkoły, który motywuje do wysiłku. Nasi uczniowie są finalistami i laureatami: Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego i Konkursu Humanistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty, Konkursu Matematycznego i Humanistycznego organizowanego przez X I I I LO, Konkursu Wiedzy Morskiej, Konkursu Moja Mała Ojczyzna Moja Miejscowość, Mój Region, Konkursie Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Szczecina. Osiagaja bardzo dobre i dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Czołowe miejsca zajmują nasi uczniowie w turniejach szermierczych, Czwartkach Lekkoatletycznych i innych zawodach sportowych. W podsumowaniach na najaktywniejsze szkoły w zawodach sportowych, rajdach turystycznych, edukacji morskiej od wielu lat jesteśmy w czołówce, co jest warte podkreślenia w zestawieniu z małą ilością uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę skierowane są zarówno do dzieci klas I - III jak i uczniów starszych. sks - sekcje: lekkoatletyczna, siatkarska, piłkarska, turystyka - rajdy w ciągu roku oraz dwa obozy w wakacje sportowo rekreacyjny i wędrowny, teatr kl. II - III oraz kl. IV - VI, kółko wokalne kl. I - III i IV - VI, plastyczne kl. I - III i IV - VI, koło rękodzieła - praca w różnych surowcach, gazetka szkolna, k. germanistyczne, ekologiczne, historyczne, informatyczne,matematyczne, UKS szermierczy, aktyw biblioteczny, zajęcia wyrównawcze, Klub Spotkań Twórczych. Na terenie szkoły działają również: Studio Tańca PAA, Akademia Nauki, Szkoła Języków Obcych., Giełda Kolekcjonerska.
Dojazd
Linie tramwajowe 1, 4, 9. Od strony Bramy Portowej (300 m) tramwaje 2, 3, 7, 8.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
75
Dodatkowe cechy