Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 61
Adres
3 Maja 4, 70-214 Szczecin
Telefon
091/485 17 60, 091/485 17 63
Fax
091/485 17 66
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bogdan Chęć
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 61
  • Szkoła Podstawowa nr 61
  • Szkoła Podstawowa nr 61
  • Szkoła Podstawowa nr 61
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 61 znajduje się w centrum Szczecina, ale stanowi w tej części miasta oazę zieleni dzięki ogrodowi, który otacza szkołę. Gdyby chcieć w skrócie scharakteryzować jej charakter , to można powiedzieć, że jest to szkoła S E R C A i R O Z U M U. Oznacza to, że stawiamy wymagania i dążymy do sukcesów naszych uczniów, ale pamiętając o dobrych relacjach z uczniami i rodzicami. Między innymi dlatego bierzemy czynny udział, wraz z innymi szkołami, w projekcie Sieci Szkół Przyjaznych realizowanym pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoły w skład, której wchodzą: duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, pracownia komputerowa i centrum multimedialne z bezpiecznym dostępem do internetu, gabinety i pracownie przedmiotowe. Nauczyciele maja do dyspozycji wszystko co niezbędne w nowoczesnej edukacji, m.in. laptopy, projektor, rzutniki, kserokopiarki i inne pomoce. Ważnym obszarem jest sfera opieki i wspomagania. Dbają o to: pedagog, psycholog, pedagodzy specjalni m.in. z uprawnieniami do nauczania dzieci niewidomych, pielęgniarka, wychowawca Klubu Spotkań Twórczych oraz wychowawcy świetlicy, która działa w godz. od 7 do 16,3o. Dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów oraz bufetu szkolnego. Szkoła jako centrum kultury jest miejscem odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień uczniów oraz spotkań z osobowościami. Gościliśmy m.in. Krystynę Feldman, Joannę Szczepkowską, Halinę Frąckowiak, Ryszarda Krynickiego, prof. A. Nalaskowskiego, prof. H. Obuchowską, Jakuba Śpiewaka z Fundacji KIDPROTEKT, ojca Jana Berezę i wiele innych osób. Szkoła współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Uniwersytetem Szczecińskim, Radą Osiedla, Policją, PSR, MOPR. Nauczyciele doskonalą systematycznie swoje umiejętności. Kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Ważną osoba jest pani Ala - woźna, która zna wszystkich uczniów i wita na dzień dobry wszystkich uśmiechem. Nieustannie dbamy o estetykę szkoły i jej otoczenia dzięki pozyskiwanym środkom wnętrze szkoły jest bardzo kolorowe, estetyczne i funkcjonalne. Barwne korytarze, sale lekcyjne i toalety sprzyjają miłemu spędzaniu czasu w szkole i dobrze wpływają na uczniów. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa, o które dbamy zarówno poprzez pracę z uczniami ( nasz program profilaktyczny znalazł uznanie recenzentów i był wprowadzany w kilku szkołach), jak i poprze wyposażenie i uwrażliwienie pracowników. Sprzyja temu również brak anonimowości, gdyż do szkoły uczęszcza ok. 400 uczniów. Na sprawdzianie na zakończenie szkoły uczniowie nasi osiągają dobre wyniki, najlepsze wśród szkół okolicznych naszego rejonu . Chcąc uatrakcyjniać naukę wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne. Od 01.09.07. uruchomiliśmy klasę z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Jest to udane przedsięwzięcie, dlatego w roku szkolnym 2008/09 utworzyliśmy niemiecką i angielską klasę językową Nowością jest utworzenie klasy artystycznej we wrześniu 2008. Co to jest dobra szkoła, według nas to taka szkoła, która stale się sobie przygląda i doskonali co ma odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Jednym z elementów dających satysfakcję uczniom nauczycielom i rodzicom jest udział w różnego rodzaju prezentacjach i konkursach. Jest to ważny element pracy szkoły, który motywuje do wysiłku. Nasi uczniowie są finalistami i laureatami: Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego i Konkursu Humanistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty, Konkursu Matematycznego i Humanistycznego organizowanego przez X I I I LO, Konkursu Wiedzy Morskiej, Konkursu Moja Mała Ojczyzna Moja Miejscowość, Mój Region, Konkursie Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Szczecina. Osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR. Czołowe miejsca zajmują nasi uczniowie w turniejach szermierczych, Czwartkach Lekkoatletycznych i innych zawodach sportowych. W podsumowaniach na najaktywniejsze szkoły w zawodach sportowych, rajdach turystycznych, edukacji morskiej od wielu lat jesteśmy w czołówce, co jest warte podkreślenia w zestawieniu z małą ilością uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę skierowane są zarówno do dzieci klas I - III jak i uczniów starszych. sks - sekcje: lekkoatletyczna, siatkarska, piłkarska, turystyka - rajdy w ciągu roku oraz dwa obozy w wakacje sportowo rekreacyjny i wędrowny, teatr kl. II - III oraz kl. IV - VI, kółko wokalne kl. I - III i IV - VI, plastyczne kl. I - III i IV - VI, koło rękodzieła - praca w różnych surowcach, gazetka szkolna, k. germanistyczne, ekologiczne, historyczne, informatyczne,matematyczne, UKS szermierczy, aktyw biblioteczny, zajęcia wyrównawcze, Klub Spotkań Twórczych. Na terenie szkoły działają również: Studio Tańca PAA, Akademia Nauki, Szkoła Języków Obcych., Giełda Kolekcjonerska.
Dojazd
Linie tramwajowe 1, 4, 9. Od strony Bramy Portowej (300 m) tramwaje 2, 3, 7, 8.
Kontakty zagraniczne
Można powiedzieć, że Nasza Szkoła jest ważnym elementem na mapie oświatowej Szczecina i to nie tylko ze względu na położenie i wyróżniające ją otoczenie pełne zieleni, która cieszy uczniów i okolicznych mieszkańców  od wielu lat. Tym co jest szczególnym wyróżnikiem są innowacje pedagogiczne językowe i artystyczna. Szczególne miejsce zajmują działania związane z językiem niemieckim dzięki czemu jesteśmy wśród liderów rozwijających i promujących nauczanie tego języka. Drugą wyjątkową propozycją  jest edukacja artystyczna w klasach młodszych realizowana nieprzerwanie od kilkunastu lat. Współpracujemy również ze szkołą w Angermunde.


Historia

30.08.1965r zapadła decyzja o lokalizacji szkoły na działce przy ulicy 3 Maja w Szczecinie.

12.04.1966r. inwestor otrzymał zezwolenie od Ministra Oświaty i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na opracowanie projektu.

30.07.1066r. Zespół Orzekający w „Miasto projekcie” zatwierdził projekt po względem techniczno-budowlanym.

Wkrótce na plac budowy wjechał ciężki sprzęt budowlany. Latem 1968 roku ukończono prace budowlane.

29.08.1968r. nastąpił odbiór końcowy budynku.

02.09.1968r. odbyło się UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i administracyjnych miasta Szczecina. Aktu przecięcia wstęgi dokonali I Sekretarz KWPZPR Antoni Walaszek oraz Kierownik Szkoły, pan Bogusław Turewicz. W imieniu uczniów gości witała uczennica klasy 8a Maria Kucab.

24.04.1970r. Nadanie Szkole imienia Michała Kmiecika, społecznika, działacza Związku Polaków w Niemczech. Uroczystość była połączona z wręczeniem Szkole sztandaru i odbyła się w 25 rocznicę powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.

 01.09.1976r. nowym dyrektorem szkoły został pan Konrad Kruzel.

Nasza szkoła jest typową TYSIĄCLATKĄ. Przez pięćdziesiąt lat uczyło się w niej wielu zwykłych i niezwykłych ludzi. Bez względu na to, jak potoczyły się ich losy, są absolwentami SP61! Naszymi absolwentami.