Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56
Adres
Jacka Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin
Telefon
918121665
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bożena Wojtkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 56
  • 1piętro
  • sala informatyczna
  • świetlica
  • biblioteka
  • Keja
  • stołówka
  • Szkoła Podstawowa nr 56
  • Szkoła Podstawowa nr 56
Opis
Nasza szkoła mieści się w centrum miasta, w odnowionym kompleksie budynków. Nauka klas 1-4 odbywa się w oddzielnym skrzydle budynku. W skład bazy lokalowej wchodzą:
nowoczesny kompleks boski sportowych,
basen pływacki,
sala gimnastyczna,
plac zabaw, w tym jeden w wewnętrznym patio,
2 sale komputerowe,
liczne pracownie wyposażone w przybory i pomoce dydaktyczne oraz tablice multimedialne,
biblioteka z bogatym księgozbiorem,
świetlice,
stołówka szkolna z własną kuchni,
sklepik ze zdrową żywnością,
gabinet stomatologiczny,
gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedmedycznej.

Myślą przewodnią naszej szkoły jest hasło: 
                        „ 3-MAJMY SIĘ RAZEM” czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Dlatego wspólnie wypracowujemy strategię rozwoju szkoły, w której kładziemy nacisk na fundamentalne obszary:
edukacja;
wychowanie;
bezpieczeństwo;
współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Nowością w naszej szkole jest realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”. Realizowany jest on na wszystkich poziomach kształcenia i przez wszystkich nauczycieli. Jego spiralny i cykliczny charakter pozwala w jak najwyższym stopniu osiągnąć kluczowe umiejętności dotyczące redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych, poziomu ortografii, rozumienia cicho czytanego tekstu oraz rozwiązywania zadań z treścią. Obok nauczania w klasach ogólnych:
szlifujemy języki obce (niemiecki lub angielski) w klasach  z innowacją pedagogiczną;
rozwijamy talenty pływackie i mistrzowsko szkolimy koszykarzy w klasach sportowych.
Oferujemy różnorodne koła zainteresowań:
przedmiotowe,
SKS,
koło edukacji morskiej,
koło flażoletowe,
koło turystyczne,
koło fotograficzne.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach, zarówna na szczeblu rejonowym jak i ogólnopolskim.

W roku szkolnym 2021/2022 10-ciu uczniów uzyskało tytuł finalisty a trzech tytuł laureata w konkurach kuratoryjnych.

 

Sportowcy uczący się w klasach sportowych zajmują wysokie miejsca w zawodach drużynowych oraz indywidulanych.

Pływanie:

-1-sze miejsce w Ogólnopolskich Drużynowych zawodach Pływackich Dzieci do 10lat w Szczecinie ;

- 1-sze, 2-gie, i 3-cie miejsca w Zawodach pływackich klas IV i V w Szczecinie;

- 1-sze, 2-gie, i 3-cie miejsca w Mistrzostwach Okręgu Zachodniopomorskiego w pływaniu;

- 1-sze, 2-gie, i 3-cie miejsca w Zachodniopomorskiej Lidze Pływackiej w Szczecinie oraz Koszalinie,

- 1-sze, 2-gie, i 3-cie miejsca w Grand Prix woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego,

- 2-gie miejsce w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików w pływaniu,

- 1-sze, 2-gie, i 3-cie miejsca w konkursie Otylia Swim Cup.

Koszykówka:

- 1-sze miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki o Puchar Rady Osiedla Śródmieście.

 

Nasi uczniowie co roku otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina

W 2018r. reprezentacja Szkoły wygrała dwutygodniowy rejs żaglowcem  Kapitan Borchardt w konkursie "Wiedzy morskiej" organizowanym przez Pracownię Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

Sześciolatek w pierwszej klasie
W szkole realizuje się program adaptacyjny dla dzieci pt. „Zakotwicz bezpiecznie w SP 56”. Stanowi bardzo ważny element w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu z przedszkola czy zerówki do szkoły. Nasze pierwszaki:
- uczą się w salach o wysokim standardzie i bogatej bazie dydaktycznej,
- mają możliwość pozostawiania podręczników w szkole,
- uczą się pływać,
- ich zajęcia są przeplatane zabawą i pląsami,
- mogą korzystać z różnorodnych kół zainteresowań,
- mają osobną szatnię,
- korzystają ze świetlicy w godz. 7.00-17.00,
- objęte są akcją "Program dla szkół" - otrzymują bezpłatnie świeże warzywa i owoce oraz produkty mleczne.
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole prowadzone są klasy z innowacjami:
- lingwistyczne z językiem niemieckim,
- lingwistyczne z językiem angielskim,
- pływackie, koszykarskie.
Realizujemy ponad 30 autorskich programów, działa wiele kół zainteresowań: - matematyczne, polonistyczne, Młodego Przyrodnika, językowe, plastyczne, rękodzieła, regionalno-patriotyczne, morskie, muzyczne, teatralne, historyczne, czytelnicze, ortograficzne, taneczno-ruchowe, zajęcia piłki nożnej, zajęcia z koszykówki i inne.Dla uczniów mających trudności dydaktyczne organizowane są zajęcia wyrównawcze, "Kolorowe gry" dla uczniów z ryzyka dysleksji.
Dojazd
Linia tramwajowa 3,5,10,11.12. Linia autobusowa 101,107.
Drzwi otwarte

Kontakty zagraniczne
 Naszymi partnerami są szkoły: w Berlinie i Karl-Sellheim-Schule w Eberswalde.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
100