Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56
Adres
Jacka Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin
Telefon
918121665
Fax
918121665
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bożena Wojtkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 56
  • Szkoła Podstawowa nr 56
  • Szkoła Podstawowa nr 56
Opis
W definicji dobrej szkoły, która jest ramą określającą jej wizerunek oraz kierunki rozwoju, zawiera się ważne przesłanie – szkoła jest żywym podmiotem: przekroczenie jej progów buduje specjalną więź pomiędzy wszystkimi, a jakość odbywających się w niej procesów edukacyjnych, wychowawczych, interpersonalnych czy innowacyjnych zależy od zaangażowania i współpracy na każdym poziomie i pomiędzy każdym, kto tworzy jej społeczność. Myślą przewodnią naszej szkoły jest hasło: „ 3-MAJMY SIĘ RAZEM” czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice. Dlatego wspólnie wypracowujemy strategię rozwoju szkoły, w której kładziemy nacisk na fundamentalne obszary. Są to edukacja, wychowanie, bezpieczeństwo i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Na płaszczyźnie edukacji prowadzimy klasy lingwistyczne z językiem angielskim i niemieckim oraz sportowe o profilu pływackim i koszykarskim. Realizowane są w nich autorskie programy: „Nauczanie języka angielskiego w I etapie edukacji wczesnoszkolnej”, Nauczanie języka angielskiego w II etapie nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej”, „Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych i angielskojęzycznych w klasach dwujęzycznych”, „Program edukacyjny z języka niemieckiego na etapie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – Mały językowiec”, „Niemiecki kredkami rysowany”, „Pływać jak Otylia Jędrzejczak”, „Koszykówka-moja pasja”. Kompetencje językowe naszych uczniów doskonalimy również poprzez realizację programu współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim w obszarze edukacji dwujęzycznej pt. „Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny. Porozumienie ponad granicami”. Naszymi partnerami są szkoły: w Berlinie i Karl-Sellheim-Schule w Eberswalde. W naszą pracę na stałe wpisane jest współdziałanie z Instytutem Goethego, realizujemy projekt „Deutsch Wagen Tour”. Bogactwo programów autorskich naszych nauczycieli, różnorodność kół zainteresowań oraz mnogość pomocy multimedialnych czyni proces uczenia atrakcyjnym i skutecznym. Równocześnie dba o przygotowanie ucznia do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz podnosi jego motywację do uczenia się z myślą o odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień. Nowością w naszej szkole jest realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”. Realizowany jest na wszystkich poziomach kształcenia i przez wszystkich nauczycieli. Jego spiralny i cykliczny charakter pozwala w jak najwyższym stopniu osiągnąć kluczowe umiejętności dotyczące redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych, poziomu ortografii, rozumienia cicho czytanego tekstu oraz rozwiązywania zadań z treścią. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otoczeni są szczególną opieką i wsparciem, co przyniosło nam tytuł „ Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”. Równolegle z edukacją szczególnie dbamy o aspekt wychowawczy i bezpieczeństwo naszych uczniów. Podczas debat z rodzicami ustalamy główne priorytety naszych działań. Razem realizujemy akcje „ Jeden dzień rodzica w szkole”, „Radosne kolędowanie”, „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Nauczyciele klas młodszych i wychowawcy świetlicy wdrażają przedsięwzięcie „Ręka w rękę”, uzupełniając się nawzajem w działaniach wychowawczych. Wszyscy nasi uczniowie rokrocznie objęci są autorskim programem rekomendowanym przez lekarzy „ Ja też umiem udzielać pierwszej pomocy”. Efektem tych działań jest aktywne uczestniczenie w akcji Jurka Owsiaka „ Ratujemy i Uczymy Ratować”. W ważny projekt „Bezpieczne dziecko-spokojni rodzice” włączono Policję i Straż Miejską. Istotą prawidłowego funkcjonowania szkoły jest stała współpraca z podmiotami środowiska lokalnego. Przedszkolakom pomagamy przekroczyć próg szkoły wdrażając projekt „Zakotwicz bezpiecznie w SP 56”. Wspieramy akcje realizowane przez TPD, TOZ, PCK. Jesteśmy uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach AM, US, Muzeum Narodowego. Współpracujemy z PTTK prowadząc koło edukacji regionalnej. Ważnym elementem wychowawczym jest kultywowanie morskich tradycji. Wspiera nas w tym szczególnie syn naszego patrona p. Olgierd Maciejewicz, a także Centrum Żeglarskie, Pałac Młodzieży z działem Edukacji Morskiej oraz Akademia Morska. Tworząc koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły cały czas przyświeca nam myśl Seneki „Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nie ma pomyślnych wiatrów”. My wiemy, dokąd chcemy płynąć i co chcemy osiągnąć.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
W roku 2015/2016: - wynik sprawdzianu po klasie szóstej klasyfikuje naszą szkołę z części I w staninie 7 (wysoki), z języka angielskiego w staninie 7 (wysoki), z języka niemieckiego w staninie 9 (najwyższy).
Szkoła zdobyła tytuł Szkoły Łowców Talentów - I miejsce w Polsce pod względem ilości laureatów w konkursach organizowanych przez Jersz.
Możemy się pochwalić II miejscem na Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt w Grodnie oraz  II miejscem w piłce koszykowej dziewcząt w Mistrzostwach Szczecina. Nasi pływacy wygrywają konkury o zasięgu ogólnopolskim (Otylia Swim Cup), wojewódzkim (Zachodniopomorska Liga Miast) oraz międzyszkolnym (II Grand Prix Szczecina). W 2018r. reprezentacja Szkoły wygrała dwutygodniowy rejs żaglowcem  Kapitan Borchardt w konkursie "Wiedzy morskiej" organizowanym przez Pracownię Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
W roku szkolnym 2017/18 12 uczniów otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta. Nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i  finalistów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zajmują I, II i III miejsca w konkursach międzyszkolnych. 
Sześciolatek w pierwszej klasie
W szkole realizuje się program adaptacyjny dla dzieci pt. „Zakotwicz bezpiecznie w SP 56”. Stanowi bardzo ważny element w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu z przedszkola czy zerówki do szkoły. Nasze pierwszaki:
- uczą się w salach o wysokim standardzie i bogatej bazie dydaktycznej,
- mają możliwość pozostawiania podręczników w szkole,
- uczą się pływać,
- ich zajęcia są przeplatane zabawą i pląsami,
- mogą korzystać z różnorodnych kół zainteresowań,
- mają osobną szatnię,
- korzystają ze świetlicy w godz. 7.00-17.00,
- objęte są akcją "Program dla szkół" - otrzymują bezpłatnie świeże warzywa i owoce oraz produkty mleczne.
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole prowadzone są klasy z innowacjami:
- lingwistyczne z językiem niemieckim,
- lingwistyczne z językiem angielskim,
- pływackie, koszykarskie.
Realizujemy ponad 30 autorskich programów, działa wiele kół zainteresowań: - matematyczne, polonistyczne, Młodego Przyrodnika, językowe, plastyczne, rękodzieła, regionalno-patriotyczne, morskie, muzyczne, teatralne, historyczne, czytelnicze, ortograficzne, taneczno-ruchowe, zajęcia piłki nożnej, zajęcia z koszykówki i inne.Dla uczniów mających trudności dydaktyczne organizowane są zajęcia wyrównawcze, "Kolorowe gry" dla uczniów z ryzyka dysleksji.
Dojazd
Linia tramwajowa 3,5,10,11.12. Linia autobusowa 101,107.
Drzwi otwarte
03.03.2020r. godzina 16:30 - 18:30