Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 54
Adres
Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin
Telefon
914345004
Fax
914345004
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Bogus
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
Opis

Prowadzimy klasy ogólnodostępne, klasy integracyjne oraz klasy pływackie. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasy I – III * Dzieci mają do swojej dyspozycji I piętro budynku oraz przestronne, słoneczne sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi * W salach znajduje się część dydaktyczna i kącik wypoczynkowy * Uczniowie od pierwszej klasy uczestniczą w zajęciach komputerowych w jednej z dwóch nowo wyposażonych pracowni * Zajęcia ruchowe odbywają się m. in. w salach wyposażonych w pomoce zakupione w ramach programu „Radosna Szkoła" * Języki obce prowadzone są przez nauczycieli specjalistów: anglistów i germanistów * Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w licznych konkursach szkolnych (np. „Mistrz ortografii”, „Matematyczne igraszki”, „Śpiewać każdy może”, „Szczecin i okolice – znam ich tajemnice”), międzyszkolnych (np. „W Krainie Bajki i Baśni”, „Znam swoje miasto”), ogólnopolskich (np. „Alfik Matematyczny i Humanistyczny”, „Zuch”, „Olimpusek”, „Fenek”, „Leon”) i międzynarodowych (np. „Kangur matematyczny”) * W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski * Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich projektach edukacyjnych m. in. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”  DRUGI ETAP EDUKACJI klasy IV – VIII Kształtujemy wrażliwość, umiejętność postrzegania świata i wykazywania się kreatywnością. Uczymy logicznego myślenia. Rozwijamy indywidualne talenty. Prowadzimy lekcje w terenie, zdobywając wiedzę poprzez kontakt z naturą. Organizujemy konkursy plastyczne, literackie, muzyczne, matematyczne, informatyczne i przyrodnicze. Cała szkoła bierze udział w akcjach i projektach ogólnopolskich m. in. „Program dla szkół” polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, „Śniadaniowa klasa”, „Warto być dobrym”, „Góra grosza”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Szlachetna paczka”, „Iskierka radości”. W szkole działa Koło Wolontariatu. Od klasy IV organizujemy klasy sportowe o profilu: piłka nożna dziewcząt, piłka koszykowa chłopców oraz lekka atletyka. ŚWIETLICA SZKOLNA: Pracujemy codziennie od 6.30 – 17.00 * Zapewniamy opiekę dzieciom pracujących rodziców * Prowadzimy kreatywne, pobudzające do aktywności twórczej zajęcia * Rozwijamy indywidualne talenty, zainteresowania i zamiłowania dzieci * Nauczyciele świetlicy realizują z uczniami programy dydaktyczno-wychowawcze, np. plastyczne, teatralne, kulinarne, muzyczne. DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW: * Stołówka oferująca smaczne obiady dwudaniowe w przystępnej cenie * Atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw * Kompleks boisk sportowych * Biblioteka i czytelnia wyposażone w bogaty księgozbiór * Gabinet pielęgniarki szkolnej * Gabinet pedagoga i psychologa. * Gabinet do zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych oraz terapii integracji sensorycznej * Indywidualne szafki na odzież POSIADAMY: Certyfikat Szkoły z Klasą, Szkoły Promującej Zdrowie, Aktywnej Edukacji. Uczestniczymy w programie Bezpieczna Szkoła. Dla zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole wprowadzono domofon oraz monitoring.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz turniejach sportowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Co roku najlepsi z nich otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Zajęcia pozalekcyjne
OFERUJEMY: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia logopedyczne - zajęcia wokalne - zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny uczniów oraz rozwijają ich zainteresowania. Są to: lekka atletyka, tenis stołowy, piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców, siatkówka.
Dojazd
Szkoła w centrum Szczecina. Blisko placu Grunwaldzkiego. Dojazd tramwajami linii 1, 2, 3, 5,11,12.
Drzwi otwarte
7 marca 2024 r. od godz. 16.00 do 18.00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe