Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 54
Adres
Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin
Telefon
914345004
Fax
914345004
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Bogus
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
  • Szkoła Podstawowa nr 54
Opis
Prowadzimy klasy masowe, klasy integracyjne oraz także w roku szkolnym 2022/2023 utworzona zostanie klasa pływacka. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasy I – III * Zajęcia zintegrowane prowadzi jeden nauczyciel, dostosowując czas zajęć do aktywności uczniów * Dzieci mają do swojej dyspozycji I piętro budynku * W salach lekcyjnych znajduje się część dydaktyczna i kącik wypoczynkowy * Uczniowie od pierwszej klasy uczestniczą w zajęciach komputerowych w jednej z dwóch pracowni * Zajęcia ruchowe odbywają się m. in. w salach wyposażonych w pomoce zakupione w ramach programu ,,Radosna Szkoła” * Języki obce prowadzone są przez nauczycieli specjalistów: anglistów i germanistów * Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w licznych konkursach szkolnych (np. ,,Mistrz ortografii”, ,,Śpiewać każdy może”), międzyszkolnych (np. ,,Maciusiobajanie”, ,,Znam swoje miasto”), ogólnopolskich (np. ,,Alfik Matematyczny i Humanistyczny”, ,,Zuch”, ,,Olimpusek”) i międzynarodowych (np. ,,Kangur matematyczny”) * W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski * Uczniowie uczestniczą w Programie Powszechnej Nauki Pływania na basenie „Floating Arena” DRUGI ETAP EDUKACJI klasy IV – VIII Kształtujemy wrażliwość, umiejętność postrzegania świata i wykazywania się kreatywnością. Uczymy logicznego myślenia. Rozwijamy indywidualne talenty. Prowadzimy lekcje w terenie, zdobywając wiedzę poprzez kontakt z naturą. Organizujemy konkursy plastyczne, literackie, muzyczne, matematyczne, informatyczne i przyrodnicze. Cała szkoła bierze udział w akcjach ogólnopolskich m. in. ,,Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”, ,,Śniadaniowa klasa”, ,,Warto być dobrym”, ,,Góra grosza”, ,,Ratujemy i uczymy ratować”, "Szlachetna paczka", "Iskierka radości". Od klasy IV organizujemy klasy sportowe o profilu: piłka nożna dziewcząt, piłka koszykowa chłopców oraz lekka atletyka. ŚWIETLICA SZKOLNA: Pracujemy codziennie od 6.30 – 17.00 * Zapewniamy opiekę dzieciom pracujących rodziców * Prowadzimy kreatywne, pobudzające do aktywności twórczej zajęcia * Do dyspozycji mamy sale tematyczne. Rozwijamy indywidualne talenty, zainteresowania i zamiłowania dzieci * Nauczyciele świetlicy realizują z uczniami programy dydaktyczno - wychowawcze, np. plastyczne, teatralne, muzyczne. DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW: * Stołówka oferująca tanie obiady dwudaniowe * Atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw * Kompleks boisk sportowych * Biblioteka i czytelnia wyposażone w bogaty księgozbiór * Gabinet pielęgniarki szkolnej * Gabinet pedagoga i psychologa. * Gabinet do zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych oraz terapii integracji sensorycznej * Sklepik oferujący kanapki, ciepłe przekąski, napoje, owoce * Indywidualne szafki na odzież . POSIADAMY: Certyfikat Szkoły z Klasą, Szkoły Promującej Zdrowie, Aktywnej Edukacji. Uczestniczymy w programie Bezpieczna Szkoła. Dla zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole wprowadzono domofon oraz monitoring.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz turniejach sportowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Co roku najlepsi z nich otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Zajęcia pozalekcyjne
OFERUJEMY: - koło teatralne - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia logopedyczne - zajęcia wokalne - zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego - zajęcia projakościowe. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny uczniów oraz rozwijają ich zainteresowania. Są to: gimnastyka korekcyjna, lekka atletyka, tenis stołowy, piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców, siatkówka. Ofertę dodatkowych zajęć sportowych poszerzają: „Program powszechnej nauki pływania dla klas I-III”.
Dojazd
Szkoła w centrum Szczecina. Blisko placu Grunwaldzkiego. Dojazd tramwajami linii 1, 2, 3, 5,11,12.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W szkole stosowane są najnowsze metody i formy pracy, sprzyjające rozwojowi sześciolatków oraz pozwalające na jego prawidłową adaptację.
Drzwi otwarte
10 marca 2022 r. od godz. 16.00 do 18.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
70
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe