Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 53
Adres
Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin
Telefon
914873496
Fax
914873635
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jacek Gajewski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek przy ul. Budzysza Wosia 8
 • Budynek przy ul.Siemiradzkiego 2
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Laboratoria Przyszłości
 • Laboratoria Przyszłości
 • Laboratoria Przyszłości
 • Laboratoria Przyszłości
 • Laboratoria Przyszłości
 • Flaga
 • Egzamin w sali gimnastycznej
Opis

    Szkoła Podstawowa nr 53 im. F. Chopina położona jest w cichym, spokojnym, pełnym zieleni miejscu na Pogodnie. W jej skład wchodzą dwa budynki: przy Budzysza Wosia 8/9 i Siemiradzkiego 2. Szkoła dysponuje  salami lekcyjnymi wyposażonymi w multimedia, boiskami sportowymi, salami gimnastycznymi, stołówkami i placem zabaw. W szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Szkoły. Obiekty są monitorowane i nadzorowane przez firmę ochroniarską.

    Szkoła zapewnia:

• wysoki poziom nauczania,

• wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia,

• opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00

• bezpieczeństwo w szkole (monitoring szkoły i boiska),

• możliwość korzystania z obiadów (stołówka szkolna),

• zajęcia wspierające rozwój uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne ( zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne)

• zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów: SKS, koło matematyczne, plastyczne, wokalno- muzyczne, dziennikarskie, recytatorskie itp., zwiększoną liczbę godzin zajęć z matematyki, języków obcych oraz lekcji wychowania fizycznego od klas IV

• doskonałą bazę do zajęć sportowych,

• zajęcia informatyczne od klasy zerowej,

• udział w programie Klasa z ECDL,

• język niemiecki (od klasy I),

• język angielski (już od klasy zerowej),

• pomoc psychologów, pedagoga specjalnego i kompetentnych nauczycieli w różnych sytuacjach życia szkolnego,

• opiekę pielęgniarki szkolnej,

• nowocześnie wyposażone klasy, pracownię informatyczną oraz bibliotekę, z czytelnią multimedialną,

• możliwość posiadania indywidualnej szafki szkolnej,

• współpracę ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami, innymi szkołami, oraz placówkami oświatowymi,

• możliwość rozwijania samorządności uczniowskiej (RSU).

    Od 01.2022 r. w szkole działają dwie nowoczesne pracownie stworzone w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Młodsi uczniowie uczą się programowania korzystając z robotów Photon, natomiast starsi uczniowie klas 6-8 w ramach lekcji informatyki uczą się projektować w programach graficznych, a następnie swoje projekty wykonują na dowolnej odzieży i materiałach korzystając ze specjalistycznych maszyn do haftu komputerowego. Uczniowie mogą również korzystać z drukarek 3d, długopisów 3d i bardzo dużej bazy klocków konstrukcyjnych. Więcej informacji na temat powstałych projektów można znaleźć na stronie naszej szkoły https://sp53szczecin.szkolna.net/laboratoria-przyszlosci .

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Co roku nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli są oni świetnie przygotowaniu do tego pierwszego, tak ważnego dla nich egzaminu.

2022 r.

j.polski - średnia szkoły: 67.9% (średnia ogólnopolska 60%)

matematyka - średnia szkoły: 74% (średnia ogólnopolska 57%)

j.angielski - średnia szkoły: 87% (średnia ogólnopolska 67%)

j.niemiecki - średnia szkoły: 100% (średnia ogólnopolska 50%)

2021 r.

j.polski - średnia szkoły: 69,9% (średnia ogólnopolska 60%)

matematyka - średnia szkoły: 66% (średnia ogólnopolska 57%)

j.angielski - średnia szkoły: 85,7% (średnia ogólnopolska 67%)

j.niemiecki - średnia szkoły: 76% (średnia ogólnopolska 50%)

2020 r.

j.polski - średnia szkoły: 68% (średnia ogólnopolska 59%)

matematyka - średnia szkoły: 62% (średnia ogólnopolska 46%)

j.angielski - średnia szkoły: 75% (średnia ogólnopolska 54%)

j.niemiecki - średnia szkoły: 93% (średnia ogólnopolska 46%)

Wyniki Konkursów Kuratoryjnych 2021/2022

Co roku możemy się też pochwalić licznymi sukcesami w Konkursach Kuratoryjnych. W roku 2021/2022 tytuł LAUREATA uzyskały 3 osoby, a tytuł FINALISTY aż 13 osób.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina

W roku 2021/2022 aż 9 uczniów naszej szkoły zostało docenionych przez Prezydenta za swoje osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.


Sukcesy w konkursach przedmiotowych w II półroczu roku szkolnego 2021/2022

JĘZYK POLSKI

Dwie osoby uzyskały tytuł laureata XIX Konkursu Humanistycznego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Emilia Tyszka (kl. VI B) została finalistką tego konkursu.

W ogólnopolskim konkursie Alfik Humanistyczny uczeń klasy 5 zajął 1. miejsce w województwie i 4. w Polsce.

W  Ogólnopolskim  Konkursie Olimpusek z Języka Polskiego tytuł laureata zdobyło 6 osób.

MATEMATYKA

W międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2022 jak co roku wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Najlepsze rezultaty osiągnęli:

W kategorii Żaczek (klasy II): 3 osoby – wyróżnienie

W kategorii Maluch (klasy III i IV): 1 osoba – wynik bardzo dobry, 4 osoby - wyróżnienie

W kategorii Beniamin (kl. V i VI): 4 osoby - wyróżnienie

W kategorii Kadet (kl. VII i VIII): 3 osoby– wyróżnienie

W ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej Olimpusek tytuł laureata uzyskały 4 osoby

JĘZYK ANGIELSKI

Jedna osoba zdobyła I miejsce w konkursie językowym o tematyce muzycznej „Music World”. Dwie osoby zajęły miejsce V, a jedna – VI. Konkurs zorganizował Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie.

Wielu uczniów klas III i IV wzięło udział w  Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus. Najlepsi z nich to:
Laureaci I stopnia (100 pkt/100pkt):
2 osoby
Laureaci II stopnia (96pkt/100 pkt):
6 osób
Laureaci III stopnia:
1 osoba

W ogólnopolskim konkursie English Ace wynik bardzo dobry uzyskali:

klasy V – 2 osoby

klasy VI – 3osoby

klasy VII – 8 osób

klasy VIII – 1 osoba

Wynik dobry uzyskali:

klasy VI – 5 osób

Klasy VII – 1 osoba

JĘZYK NIEMIECKI

Jedna osoba zdobyła tytuł laureatki II Konkursu Języka Niemieckiego dla Ósmoklasistów zorganizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Jedna osoba zajęła II miejsce w konkursie językowym o tematyce muzycznej „Musikwelt”. Jedna osoba zajęła III miejsce Konkurs zorganizował Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie.

Jedna osoba zajęła 3. miejsce i uzyskała tytuł laureata I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego „Der, die, das …” organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

HISTORIA

Jeden uczeń został finalistą XII Konkursu Historycznego dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Zespół redakcyjny z kl. 7 zajął II miejsce w konkursie na najciekawszy projekt gazety codziennej „Muzyka starożytnych Grecji i Rzymu oraz jej twórcy". Konkurs zorganizowało Muzeum Narodowe w Szczecinie pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także „Kuriera Szczecińskiego” w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

Jedna osoba zajęła 3. miejsce, a trzy osoby zdobyły wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”. Hasłem przewodnim konkursu było „Pomorze Zachodnie w XX i XXI wieku”.

Drużyna uczniów z klasy VIII zajęła 3. miejsce i zdobyła tytuł II Wicemistrza Turnieju „Szare Szeregi”.  Organizatorem zmagań był Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Jedna osoba została laureatem 3. miejsca ogólnopolskiego konkursu VI Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Jedna osoba uzyskała tytuł finalistki tego konkursu. Etap centralny olimpiady, w którym uczestniczyli nasi reprezentanci odbywał się w Warszawie w auli Szkoły Głównej Handlowej.

Jedna osoba zwyciężyła w Małej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez  XIII LO w Szczecinie i tym samym uzyskał tytuł laureata tego konkursu.  Jedna osoba również zdobyła tytuł laureatki, zajmując X miejsce. Tytuł finalisty uzyskał jeden uczeń.

BIOLOGIA

Jedna osoba zdobyła tytuł laureatki IX Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Tytuł finalisty uzyskało 7 osób.

Dwie osoby uzyskały tytuł finalisty w V Konkursie Biologicznym dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu było XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

W ogólnopolskim konkursie przyrodniczym Olimpus jeden uczeń klasy zdobył tytuł laureata, zajmując  11. miejsce w Polsce.

FIZYKA

W XI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym organizowanym przez XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii tytuł finalistki uzyskały dwie uczennice

KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE

Jedna osoba uzyskała tytuł laureatki w III edycji konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Konkurs zorganizowali: Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w  Szczecinie.

Dwie osoby zostały finalistkami  V Konkursu chemiczno-fizycznego z elementami wiedzy o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej. Patronat nad konkursem, którego organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sukcesy w konkursach przedmiotowych w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

JĘZYK POLSKI

W Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym Alfik Humanistyczny tytuł Laureata - 1 osoba

Wynik bardzo dobry uzyskało 18 osób, Wynik dobry uzyskało 8 osób

Trzy osoby uzyskały wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Oto ja i literatura” pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dwie osoby zostały finalistami konkursu Mali Mistrzowie Języka pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

MATEMATYKA

Trzy osoby uzyskały tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym KOMA, organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski.

W Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny  tytuł laureata zdobył jeden uczeń.

Wynik bardzo dobry uzyskało 7 osób. Wynik dobry uzyskało 5 osób. 

Jedna osoba została laureatem I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes.

W konkursie Matematyka Plus Laureaci I stopnia - 5 osób, Laureaci III stopnia - 3 osoby, Laureaci IV stopnia - 2 osoby Laureaci V stopnia - 3 osoby

HISTORIA

Jedna osoba została laureatem konkursu historycznego Multitest.

BIOLOGIA

Jedna osoba uzyskała tytuł laureatki konkursu Olimpus z biologii. 

PLASTYKA

Jedna osoba zdobyła nagrodę Grand Prix w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Prawa Dziecka oczami dzieci” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Dziecka, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Jedna osoba otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Nie z tej ziemi” w ramach projektu LEMoniada.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Serdecznie zapraszamy dzieci sześcioletnie do klasy pierwszej, jeżeli były objęte wychowaniem przedszkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym uczeń ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej . Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
Zajęcia pozalekcyjne
W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczęszczania na różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Propozycje zajęć pozalekcyjnych to: - Koło matematyczne;  - Koło ,,Mądra Głowa"; - Koło teatralne; - SKS - Koło szachowe.
Dojazd
Dojechać do naszej szkoły można tramwajem nr 1,5,7 oraz 9.
Drzwi otwarte
Dni otwarte odbędą 03.03.2023 r. w godzinach 16.00 - 18.00.