Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 53
Adres
Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin
Telefon
914873496
Fax
914873635
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Wójcik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 53
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 53 położona jest w cichym, spokojnym, pełnym zieleni miejscu. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, ma salę gimnastyczną, dwie małe salki korekcyjne, duże boisko sportowe i plac zabaw. W szkole działa Towarzystwo Przyjaciół Szkoły. Obiekt jest monitorowany i nadzorowany przez firmę ochroniarską. Szkoła zapewnia: • wysoki poziom nauczania, • wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia, • opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00 • bezpieczeństwo w szkole (monitoring szkoły i boiska), • możliwość korzystania z obiadów (stołówka szkolna), • zajęcia wspierające rozwój uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne ( zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne) • zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów: SKS, koło matematyczne, plastyczne, wokalno- muzyczne, dziennikarskie, recytatorskie itp., zwiększoną liczbę godzin zajęć z matematyki, języków obcych oraz lekcji wychowania fizycznego od klas IV • doskonałą bazę do zajęć sportowych, • zajęcia informatyczne od klasy zerowej, • język niemiecki (od klasy I), • język angielski (już od klasy zerowej), • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w klasach I – VI, • pomoc pedagoga i kompetentnych nauczycieli w różnych sytuacjach życia szkolnego, • opiekę pielęgniarki szkolnej, • nowocześnie wyposażone klasy, pracownię informatyczną oraz bibliotekę, z czytelnią multimedialną, • możliwość posiadania indywidualnej szafki szkolnej, • współpracę ze środowiskiem lokalnym, różnymi instytucjami, inny-mi szkołami, oraz placówkami oświatowymi, • możliwość odpłatnych zajęć na basenie w SP 51 prowadzonych przez naszych nauczycieli, • możliwość odpłatnych zajęć organizowanych przez Klub Tańca Towarzyskiego „Astra” na terenie szkoły, • możliwość rozwijania samorządności uczniowskiej (RSU).
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły mogą się pochwalić sukcesami w wielu konkursach: Klasy I-III: - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Edukacji Narodowej ,,Mam 6 lat" Emilka kl. Ic - Nagroda w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim ,,Szczecin - moje miasto" Jakub Ic - Nagroda w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim ,,Szczecin - moje miasto" Monika IIa - Nagroda w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim ,,Szczecin - moje miasto" Anna IIa - Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim ,,Szczecin - moje miasto" Igor IIb - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Burza na morzu" II m. Emilka kl. Ic - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Morskie Przygody Szalonego Bosmana" II m. Emilka kl. Ic - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Morskie Przygody Szalonego Bosmana" wyróżnienie Zuzia kl. Ic - Wyróżnienie w Międzyszkolnym konkursie ,,Kolorowy, podwodny świat" Emilka kl. Ic - III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ,,Nie wyrastaj z marzeń" Zuzanna kl. Ic - Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie ,,Nie wyrastaj z marzeń" Emilka kl. Ic - III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie ,,Okładka ulubionej książki" Zuzanna kl. Ic -Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym ,,Tuwim i jego bajkowy świat" Paweł kl. IIb - Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym ,,Tuwim i jego bajkowy świat" Zuzanna kl. Ic - III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Technicznym ,,Święty Mikołaj" Karol kl. Ic - Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Technicznym ,,Święty Mikołaj" Sebastian kl. Ic - Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus” 1 laureat (pierwsze miejsce w województwie, piąte w kraju), 1 wynik bardzo dobry - Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” test zintegrowany 2 laureatów - Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” – język angielski 1 laureat - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Ufomatyk” 2 pierwsze miejsca, 1 drugie i 1 trzecie - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Rusz głową” 1 pierwsze miejsce - Międzyszkolny Konkurs „Mała, wielka ojczyzna”1 drugie miejsce - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Wodospadzik liczb” 2 miejsce zespołowo - Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Przyrodnik na medal” 2 finalistów - Dzielnicowy Mały Konkurs Recytatorski “ 3 wyróżnienia - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Podaruję ci anioła” 1 pierwsze miejsce, 1 wyróżnienie - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ahoj Morska Przygodo” 1 pierwsze miejsce - Międzyszkolny Konkurs „Statek moich marzeń” I miejsce - Międzyszkolny Turniej „Dwóch Ogni” 2 pierwsze miejsca, 1 drugie Ogólnopolski Konkurs Poezji i Fotografii Marynistycznej ,,Impresje Morskie 2014" II m. Kasia kl. V TEST POLONICA-OXFORD. PLUS - Maurycy kl.4b 100 pkt, laureat I stopnia z wyróżnieniem - Karolina kl.4b 100 pkt, laureatka I stopnia z wyróżnieniem - Bartosz kl.4b 100 pkt, laureat I stopnia z wyróżnieniem - Blanka kl.4b 96 pkt, laureatka I stopnia - Hanna kl.4b 96 pkt, laureatka I stopnia - Daria kl.4a 96 pkt, laureatka I stopnia - Piotr kl.4b 92 pkt, laureat II stopnia - Karolina kl.Vd 92 pkt, laureatka II stopnia - Julia kl.4b 88 pkt, laureatka III stopnia - Julia kl.4b 88 pkt, laureatka III stopnia - Mateusz kl.4b 88 pkt, laureat III stopnia - Bartosz kl.4b 84 pkt, laureat IV stopnia - Dorian kl.4c 84 pkt, laureat IV stopnia - Jakub kl.4c 84 pkt, laureat IV stopnia - Bartosz kl.4d 84 pkt, laureat IV stopnia - Aleksandra kl.4b 80 pkt, laureatka V stopnia - Maria kl.4c 80 pkt, laureatka V stopnia - Adrianna kl.4a 80 pkt, laureatka V stopnia - Bartłomiej kl.IV d 80 pkt, laureat V stopnia - Urszula kl.5a 80 pkt, laureatka V stopnia - Lidia kl.6b 80 pkt, laureatka V stopnia TEST HISTORIA-OXFORD. PLUS - Karolina kl.4b 88 pkt, laureatka III stopnia - Jakub kl.4c 88 pkt, laureat III stopnia - Mateusz kl.5 88 pkt, laureat III stopnia - Bartosz kl.4b 84 pkt, laureat IV stopnia Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny MULTITEST - Bartosz kl.4b 8 miejsce w kraju, dyplom laureata - Karolina kl.4b 8 miejsce w kraju, dyplom laureata - Olga kl.5d 9 miejsce w kraju, dyplom laureata - Hanna kl.4b 14 miejsce w kraju, dyplom - Jakub kl.4c 14 miejsce w kraju, dyplom - Lidia kl.6b 14 miejsce w kraju, dyplom Ogólnopolski Konkurs Historyczny MULTITEST - Urszula kl.5 a 10 miejsce w kraju, dyplom laureata - Piotr kl.4b 13 miejsce w kraju, dyplom - Bartosz kl.4b 14 miejsce w kraju, dyplom - Jakub kl.4c 14 miejsce w kraju, dyplom - Mateusz kl.5a 14 miejsce w kraju, dyplom wyróżnienia - Piotr kl.5a 14 miejsce w kraju, dyplom Ogólnopolski konkurs ALFIK HUMANISTYCZNY - Helena kl.3b – dyplom laureata, 96,67% 2. miejsce w województwie pomorskim, 5. w kraju; - Aleksandra kl.3b – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 81,67% punktów możliwych do uzyskania; - Karolina kl.4b – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 96,67% punktów możliwych do zdobycia; - Jakub kl.4c - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 91,67% punktów możliwych do zdobycia; - Bartosz kl.4b - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 90,83% punktów możliwych do zdobycia; - Bartosz kl.4b - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 90%punktów możliwych do zdobycia; - Adrianna kl.4a - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 89,17% punktów możliwych do zdobycia; - Bartłomiej kl.4d - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 88,67% punktów możliwych do zdobycia; - Leon kl.4c - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 87,5% punktów możliwych do zdobycia; - Mateusz kl.4d - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 86,83% punktów możliwych do zdobycia; - Pola kl.4a - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 85%punktów możliwych do zdobycia; - Piotr kl.4d - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 83,33% punktów możliwych do zdobycia; - Daria kl.4a - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 82,5% punktów możliwych do zdobycia; - Hanna kl.4b - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 80,83% punktów możliwych do zdobycia; - Julia kl.4c - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 80% punktów możliwych do zdobycia; - Karolina kl.5d - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 93% punktów możliwych do zdobycia; - Olga kl.5d - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 87,17 % punktów możliwych do zdobycia; - Anna kl.5c - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 85,83 % punktów możliwych do zdobycia; - Jakub kl.5d - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 85,67 % punktów; - Michał kl.5c - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 81,67 % punktów; - Jędrzej kl. 5d - dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 81,67 % punktów; - Inga kl.6a - dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 90 % punktów możliwych do zdobycia; OXFORD BIOLOGIA PLUS Laureatka IV stopnia Lidia klasa VI b – nagroda książkowa Laureatka V stopnia Marta klasa IV a – nagroda książkowa MULTITEST PRZYRODA Laureaci: - Lidia klasa VI b – 8 miejsce w kraju – nagroda książkowa -Anna klasa VI a – 9 miejsce w kraju – nagroda książkowa - Inga klasa VI a – 10 miejsce w kraju – nagroda książkowa - Bartosz klasa IV b – 10 miejsce w kraju – nagroda książkowa Wyróżnienia: - Kamil klasa IV a – 11miejsce w kraju – dyplom - Marcel klasa V d – 11 miejsce w kraju – dyplom - Natalia klasa V d –12 miejsce w kraju – dyplom - Julia klasa VI b – 13 miejsce w kraju – dyplom - Damian klasa IV c – 13 miejsce w kraju – dyplom - Bogdan klasa Iv c – 13 miejsce w kraju – dyplom - Karolina klasa IV b – 15 miejsce wkraju – dyplom - Michał klasa IV c – 15 miejsce w kraju – dyplom KONKURSY MATEMATYCZNE ,,OLIMPUS" - KONKURS KRAJOWY - BARTOSZ, kl. 4b, 6 miejsce w kraju; laureat - JAKUB, kl. 4c, 7 miejsce w kraju; laureat - MATEUSZ, kl. 4d, 7 miejsce w kraju; laureat - OLGA, kl. 5d, 6 miejsce w kraju; laureat -INGA, kl. 6a, 10 miejsce w kraju; laureat
Sześciolatek w pierwszej klasie
Serdecznie zapraszamy dzieci sześcioletnie do klasy pierwszej, jeżeli były objęte wychowaniem przedszkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym uczeń ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej . Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Uczennica klasy Ic Emilka Szewczyk zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Minister Edukacji narodowej Mam 6 lat i idę do szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne
W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczęszczania na różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Propozycje zajęć pozalekcyjnych to: - Edukacja morska; - Koło matematyczne; - Koło plastyczne; - Koło Przyjaciół Lasu; - Koło Przyjaciół Zwierząt; - Koło ,,Mądra Głowa"; - Koło recytatorskie; - Koło muzyczno - wokalne - Koło dziennikarskie; - Koło internetowe; - SKS - Koło szachowe.
Dojazd
Dojechać do naszej szkoły można tramwajem nr 1,5,7 oraz 9.
Drzwi otwarte
Dni otwarte odbędą 03.03.2023 r. w godzinach 16.00 - 18.00.