Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres
Jodłowa 21, 71-114 Szczecin
Telefon
914523324
Fax
914523311
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dariusz Szklarski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
Opis

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie od ponad 35 lat dba o wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów. Znana jest z przyjaznej atmosfery oraz wysokiego poziomu nauczania, który potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz wysokie lokaty uczniów w wielu konkursach przedmiotowych. W szkole funkcjonują klasy sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, pływanie) stwarzające uczniom optymalne warunki edukacji połączonej z treningami sportowymi. Odpowiednia baza (37 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, mobilna pracownia z laptopami, biblioteka, czytelnia, hala sportowa, boiska) pozwala wychowawcom i trenerom dbać o wszechstronny rozwój uczniów, uwzględniający ich pasje i zainteresowania. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się już budowa nowoczesnego basenu.Od 1 września 2019 r. w szkole realizowany jest projekt: „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju”. W ramach tego projektu szkoła pozyskała środki na wyposażenie pracowni językowych, matematycznej, biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej oraz dwóch pracowni do programowania i robotyki (dla klas 1-3 i 4-8). Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Szkoła i tereny przyszkolne są objęte monitoringiem.  Od godziny 7.00 do 17.00 opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, plastyczno – techniczne oraz sportowe. Uczniowie mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej. W ramach Programu dla szkół” dzieci bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce. Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga, stomatologa oraz pielęgniarski.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. Naszą chlubą są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak pływanie, piłka nożna czy piłka ręczna.


Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pedagoga. W szkole stosowane są najnowsze metody i formy pracy, sprzyjające rozwojowi dzieci rozpoczynających naukę oraz pozwalające na ich prawidłową adaptację. Lekcje odbywają się w wydzielonym skrzydle szkoły. W świetlicy szkolnej stwarzamy dzieciom optymalne warunki do odpoczynku i zabawy.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań:

-plastyczne,

-matematyczne,

-informatyczne,

- szachowe,

-teatralne,

-taneczne,

-językowe,

- przyrodnicze,

- sportowe,

- zespół wokalny,

- chór.

Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:

-       zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,

-       zajęcia rewalidacyjne,

-       zajęcia logopedyczne,

-       zajęcia socjoterapeutyczne,

-       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy:

-       zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców,

-       przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, biologia, chemia) dla obcokrajowców.

Dojazd
Autobus nr 75,67 - ul. Santocka; autobus nr 60 i 53 - ul. Witkiewicza
Kontakty zagraniczne
Od wielu lat utrzymujemy kontakt z teatrem w Schwedt, do którego kilka razy w roku wyjeżdżają na spektakle teatralne uczniowie uczący się języka niemieckiego.