Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres
Jodłowa 21, 71-114 Szczecin
Telefon
914523324
Fax
914523311
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dariusz Szklarski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
Opis

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie od 35 lat dba o wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów. Znana jest z przyjaznej atmosfery oraz wysokiego poziomu nauczania, który potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz wysokie lokaty uczniów w wielu konkursach przedmiotowych. W szkole funkcjonują klasy sportowe stwarzające uczniom optymalne warunki edukacji połączonej z treningami sportowymi. Od klasy pierwszej do szóstej uczniowie mogą kształcić się w klasach pływackich, zaś na profil piłki nożnej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt mogą zdecydować się w klasie 4. Odpowiednia baza (37 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, mobilna pracownia z laptopami, biblioteka, czytelnia, basen, hala sportowa, boiska) pozwala wychowawcom i trenerom dbać o wszechstronny rozwój uczniów, uwzględniający ich pasje i zainteresowania.

Od 1 września 2019 r. uczniowie będą uczestniczyli w realizacji projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju”. W ramach tego projektu szkoła pozyska środki na wyposażenie pracowni językowych, matematycznej, biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej oraz dwóch pracowni do programowania i robotyki (dla klas 1-3 i 4-8). W najbliższym czasie miasto planuje budowę nowoczesnego basenu.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Od godziny 6.00 do 17.30 opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, plastyczno – techniczne oraz sportowe. Uczniowie mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej. W ramach Programu dla szkół” dzieci bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce. Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga, stomatologa oraz pielęgniarski.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. Naszą chlubą są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak pływanie, piłka nożna czy piłka ręczna.

 

Sześciolatek w pierwszej klasie
W aktualnych klasach 1-3 z powodzeniem uczy się    ponad  200 uczniów, którzy rozpoczynali  naukę w wieku 6 lat.
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

·       Koła zainteresowań:

-plastyczne, -matematyczne, -informatyczne,-szachowe,-teatralne, -taneczne, -językowe,

- przyrodnicze,- sportowe, - zespół wokalny, - chór,

 

·       Wsparcie uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych poprzez:

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

·       Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy:

- zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców,

- przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, biologia, chemia) dla obcokrajowców;

 

Dojazd
Autobus nr 75,67 - ul. Santocka; autobus nr 60 i 53 - ul. Witkiewicza
Kontakty zagraniczne
Od wielu lat utrzymujemy kontakt z teatrem w Schwedt, do którego kilka razy w roku wyjeżdżają na spektakle teatralne uczniowie uczący się języka niemieckiego.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe