Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres
Jodłowa 21, 71-114 Szczecin
Telefon
914523324
Fax
914523311
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dariusz Szklarski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Opis

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie od lat dba o wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów. Znana jest z przyjaznej atmosfery oraz wysokiego poziomu nauczania, który potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wysokie lokaty uczniów w wielu konkursach przedmiotowych.

W szkole funkcjonują klasy sportowe stwarzające uczniom optymalne warunki edukacji połączonej z treningami sportowymi. Od klasy pierwszej uczniowie mogą kształcić się w klasach pływackich, piłki nożnej chłopców, gimnastyki artystycznej dziewcząt.

Odpowiednia baza (37 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, 2 sale cyfrowe do nauki języków obcych, pracownia do nauki kodowania i programowania, biblioteka, czytelnia, basen, hala sportowa, boiska) pozwala wychowawcom, nauczycielom i trenerom dbać o wszechstronny rozwój uczniów, uwzględniający ich pasje i zainteresowania.

W latach 2019-2021 uczniowie uczestniczyli w realizacji projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju”. W ramach tego projektu szkoła pozyskała środki na wyposażenie pracowni językowych, matematycznej, biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej oraz dwóch pracowni do programowania i robotyki (dla klas 1-3 i 4-8). Ponadto doposażono szkolne pracownie w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły, przyjaznej dzieciom i rodzicom. Od godziny 7.00 do 17.00 opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, plastyczno – techniczne oraz sportowe. Uczniowie mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej. Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga, psychologa oraz pielęgniarki.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. Naszą chlubą są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak pływanie, piłka nożna czy piłka ręczna.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pedagoga. W szkole stosowane są najnowsze metody i formy pracy, sprzyjające rozwojowi dzieci rozpoczynających naukę oraz pozwalające na ich prawidłową adaptację. Lekcje odbywają się w wydzielonym skrzydle szkoły. W świetlicy szkolnej stwarzamy dzieciom optymalne warunki do odpoczynku i zabawy.

Zajęcia pozalekcyjne

Oprócz zajęć prowadzonych przez nauczycieli popołudniami na terenie szkoły uczniowie mogą korzystać również z zajęć prowadzonych przez zewnętrzne firmy: m.in. nauka gry na gitarze, zajęcia taneczne, chirliderki, nauka języków obcych, szkółki piłkarskie, szkółki pływackie.


Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:

ü koło plastyczne,

ü koło matematyczne,

ü koło informatyczne,

ü koło szachowe,

ü koło teatralne,

ü koło taneczne,

ü koło językowe,

ü koło przyrodnicze,

ü koło sportowe,

ü zespół wokalny,  

ü chór.

 

Podczas ferii zimowych i wakacji szkoła organizuje półkolonie.

 

Wsparcie uczniów mających trudności edukacyjne:

ü zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,

ü zajęcia rewalidacyjne,

ü zajęcia logopedyczne,

ü zajęcia socjoterapeutyczne,

ü zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

ü wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy:

ü zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców,

ü zajęcia wyrównawcze z pozostałych przedmiotów.

Dojazd

Autobus nr 75, 67 - ul. Santocka;

Autobus nr 60, 53 - ul. Witkiewicza;

Autobus nr 98 – ul. Osiedle Przyjaźni.

Drzwi otwarte

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 

28 LUTEGO 2024 r.

16:00 - 18:00

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
TERMINARZ REKRUTACJI - KLASY OGÓLNE
TERMINARZ REKRUTACJI - KLASY SPORTOWE
REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51