Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres
Jodłowa 21, 71-114 Szczecin
Telefon
914523324
Fax
914523311
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dariusz Szklarski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Opis

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie od ponad 35 lat dba o wykształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów. Znana jest z przyjaznej atmosfery oraz wysokiego poziomu nauczania, który potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz wysokie lokaty uczniów w wielu konkursach przedmiotowych.


W szkole funkcjonują klasy sportowe (pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, gimnastyka artystyczna) stwarzające uczniom optymalne warunki edukacji połączonej z treningami sportowymi. Odpowiednia baza (37 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, mobilna pracownia z laptopami, biblioteka, czytelnia, hala sportowa, boiska) pozwala wychowawcom i trenerom dbać o wszechstronny rozwój uczniów, uwzględniający ich pasje i zainteresowania. Do użytku oddany został nowoczesny basen. Hala basenowa składa się z 25 metrowego basenu pływackiego oraz basenu rekreacyjnego z małą zjeżdżalnią. Budynek wyposażony jest w zespół przebieralni, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także w dwie dodatkowe sale fitness i dwie sauny fińskie. 

        
            W ramach zrealizowanego projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju” szkoła pozyskała środki na wyposażenie pracowni językowych, matematycznej, biologicznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej oraz dwóch pracowni do programowania i robotyki (dla klas 1-3 i 4-8). Wiele pracowni wyposażonych jest w tablice multimedialne lub monitory interaktywne sprawiające, że dla uczniów nauka staje się dużo bardziej atrakcyjna i aktywizująca.


            Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Szkoła i tereny przyszkolne są objęte monitoringiem.  Od godziny 7.00 do 17.00 opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, plastyczno–techniczne oraz sportowe. Tu nikt się nie nudzi!!


            Uczniowie mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej. W ramach Programu dla szkół” dzieci bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce. Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga oraz pielęgniarki.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. Chlubą szkoły są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak pływanie, piłka nożna czy piłka ręczna.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Szkoła zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pedagoga. W szkole stosowane są najnowsze metody i formy pracy, sprzyjające rozwojowi dzieci rozpoczynających naukę oraz pozwalające na ich prawidłową adaptację. Lekcje odbywają się w wydzielonym skrzydle szkoły. W świetlicy szkolnej stwarzamy dzieciom optymalne warunki do odpoczynku i zabawy.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań:

 • plastyczne
 • informatyczne
 • szachowe
 • teatralne
 • wokalne

 

Na terenie placówki prowadzone są dodatkowo płatne zajęcia - taniec, gra na gitarze, robotyka, nauka języków obcych i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

Dbamy o wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:

 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia korekcyjno– kompensacyjne.

 

Uczniowie przybywający z zagranicy otrzymują wsparcie w postaci dodatkowych zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

Dojazd

Autobus nr 75, 67 - ul. Santocka; autobus nr 60 i 53 - ul. Witkiewicza

Od 1 września 2020 r. linia autobusowa nr 98 – połączenie os. Kapitanów – SP51 Jodłowa

Kontakty zagraniczne

Historia