Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Jodłowa 21, 71-114 Szczecin
Telefon
914523324
Fax
914523311
E-mail
sp51@miasto.szczecin.pl
Strona www
http://www.sp51.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Szkoła Podstawowa nr 51
Opis
Nasza szkoła istnieje od ponad 30 lat i przez ten czas ciągle się pozytywnie zmieniała. Nauczyciele tworzą przyjazny uczniom klimat, na bieżąco doskonalą warsztat pracy aby jak najbardziej uatrakcyjnić uczniom zajęcia. Wzbogacane jest wyposażenie szkoły w urządzenia technologii komunikacyjnej i informatycznej.We wszystkich klasach są rzutniki multimedialne, posiadamy mobilną lalę komputerową do wykorzystania w każdej sali lekcyjnej. Wszystkim nam, pracującym w szkole przyświeca jeden cel - zapewnienie uczniom najlepszego startu w przyszłość. Dlatego wspieramy aktywność dzieci, rozwijamy ich zainteresowania, wspomagamy w trudnościach szkolnych, przygotowujemy do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, uczymy tolerancji i szacunku. Dysponujemy bardzo bogatą bazą szkoły. Uczniowie korzystają z basenu, hali sportowej, sali gimnastycznej i boiska sportowego. Sale dydaktyczne są sukcesywnie wyposażane w nowoczesne środki umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć w atrakcyjnej dla dzieci formie. Przygotowujemy co roku bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, każdy uczeń znajdzie dla siebie najlepsze zajęcia - sportowe, informatyczne, ekologiczne, plastyczne, wokalne, przedmiotowe, turystyczne. Mamy dobrze wyposażoną świetlicę oraz dostosowaną do potrzeb najmłodszych uczniów stołówkę szkolną. Dzięki wspólnej pracy - nauczycieli, uczniów i rodziców od wielu lat odnosimy sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim. Szczególnie dumni jesteśmy z osiągnięć sportowych naszych uczniów. Uczniowie klas sportowych zdobywali i zdobywają czołowe miejsca w mistrzostwach pływackich, turniejach piłki nożnej i ręcznej. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce w rywalizacji sportowej szczecińskich szkół.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły co roku otrzymują NAGRODY PREZYDENTA MIASTA, są finalistami i laureatami w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych rangi ogólnopolskiej. Tradycją szkoły jest nagradzanie wybitnych absolwentów ODZNAKĄ SREBRNEGO BIRETU.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W aktualnych klasach 1-3 z powodzeniem uczy się    ponad  200 uczniów, którzy rozpoczynali  naukę w wieku 6 lat.
Zajęcia pozalekcyjne
Co roku dopasowujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań rodziców i potrzeb uczniów. W roku szkolnym  dla klas 1-3 działają: 1.koło teatralne RAPSODIA 2.koła plastyczne 3.koło recytatorskie 4.koło komputerowe 5.koła matematyczne 6.koło twórczego myślenia 7.zespół flażoletowy 8.koło przyrodniczo-ekologiczne.  Prowadzimy zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne, grafomotoryczne, bajkoterapeutyczne, integracyjno-ruchowe, wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo znajdują dla siebie miejsce w klasach sportowych.
Dojazd
Autobus nr 75,67 - ul. Santocka; autobus nr 60 i 53 - ul. Witkiewicza
Kontakty zagraniczne
Od wielu lat utrzymujemy kontakt z teatrem w Schwedt, do którego kilka razy w roku wyjeżdżają na spektakle teatralne uczniowie uczący się języka niemieckiego.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe